Zgodnie z tradycją podczas centralnej uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości ogłoszono nazwiska tegorocznych laureatów konkursów na liderów ruchu spółdzielczego oraz pogratulowano im osiągnięć.

W dorocznym konkursie KRS przyznawane są honorowe tytuły „Lider Spółdzielczości Polskiej”, „Menedżer-Spółdzielca” oraz „Prymus” - za wkład w rozwój ruchu spółdzielczego, jego wspieranie i popularyzację, a także za wieloletnią pracę i osiągnięcia w kierowaniu spółdzielnią. Osoby i instytucje zasłużone w pracy społeczno-kulturalnej, otrzymują „Złoty Laur Spółdzielczości”, natomiast przedstawiciele samorządów terytorialnych, którzy na co dzień współpracują ze spółdzielniami nagradzani są tytułem „Samorządowiec-Spółdzielca”. Nad tym Konkursem patronat od samego początku sprawuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W 2022 r. odbyła się już XIX Edycja „Samorządowca-Spółdzielcy”, natomiast statuetki „Menedżera” i „Prymusa” przyznano po raz XXIII.

 

 

Laureaci

 

 Liderzy Spółdzielczości Polskiej 2022

 • Karol Woźniczka - prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach

 • Waldemar Wojtasik - pełnomocnik Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, z-ca dyr. ds. technicznych 

 • Zbigniew Olejniczak - zastępca prezesa Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 • Grażyna Raniewicz-Lis - prezes Zarządu „Społem” Poznańskiej Spółdzielni Spożywców w Poznaniu

 • Władysław Kołodziej - prezes Zarządu Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Produkcji Rolnej w Rzeszowie

 

Grażyna Raniewicz-Lis - prezes Zarządu „Społem” Poznańskiej Spółdzielni Spożywców w Poznaniu Zbigniew Olejniczak - zastępca prezesa Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Menedżerowie-Spółdzielcy 2022

 • Jacek Kołodziej - prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Bydgoszczy

 • Władysław Dydo - prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” w Jastrzębiu-Zdroju oraz przewodniczący Rady Nadzorczej Regionalnego Związku Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach

 • Rafał Przeczek - prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Rybniku

 • Teresa Ślązkiewicz - zastępca Prezesa Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zastępca dyrektora ds. ekonomicznych

 • Marek Klimkiewicz - działacz Rady Osiedla „Szopienice” Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dawniej w Radzie Nadzorczej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 • Grażyna Zalewska - dyrektor Hotelu „Gromada” w Busku-Zdroju

 • Stanisław Sztachelski - prezes Zarządu „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Olsztynie

 • Ireneusz Szatałowicz - prezes Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa” w Warszawie

 • Jarosław Kobierski - prezes Zarządu Spółdzielni Kółek Rolniczych w Rawie Mazowieckiej

 • Teresa Jędraszek  - prezes Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Głuchowie

Stanisław Sztachelski - prezes Zarządu „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Olsztynie Ireneusz Szatałowicz - prezes Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa” w Warszawie Jarosław Kobierski - prezes Zarządu Spółdzielni Kółek Rolniczych w Rawie Mazowieckiej

 

 

Prymusi 2022

 • Józef Schyska -  emeryt, współzałożyciel Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Piastowskie w Cieszynie

 • Kazimierz Stypa -  emeryt, współzałożyciel Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Piastowskie w Cieszynie

 • Cezary Pokryszka - prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Donata” w Gliwicach

 • Piotr Sobierański - prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Elektrowni „Rybnik”

 • Grażyna Kniat - działaczka Rady Osiedla „Szopienice”, dawniej przewodnicząca Rady Nadzorczej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 • Józef Zimmermann - przewodniczący Rady Nadzorczej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przewodniczący Rady Osiedla im. J. Kukuczki.

 • Mirosław Glegoła -  dyrektor Hotelu „Gromada” w Pile

 

 Złoty Laur Spółdzielczości 2022

 • Barbara Konieczna - kierownik Domu Kultury „Tęcza” Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Oskard”

 • Monika Dydo - główny specjalista ds. kadr i płac w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” w Jastrzębiu-Zdroju

 • Szczepan Durło - przewodniczący Rady Osiedla „Giszowiec” Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 • Stanisław Orzechowski - członek Rady Nadzorczej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej (przewodniczący Komisji Społeczno-Kulturalnej), przewodniczący Rady Osiedla „Murcki”

 • Andrzej Przebierowski - prezes Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Nadbużanka” w Kryłowie

 

Samorządowcy-Spółdzielcy 2022

Konkurs pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Eligiusz Komarowski - Starosta Powiatu Pilskiego

 • Piotr Głowski - Prezydent Miasta Piła

 • Mariusz Chrzanowski - Prezydent Miasta Łomża

 • Waldemar Sikora - Prezydent Miasta Busko-Zdrój

 • Leszek Doruła - Burmistrz Zakopanego

 • Józef Zajkowski - Wójt Gminy Sokoły

 • Poseł Jan Szopiński

 

Dziękujemy organizacjom spółdzielczym za udział w tegorocznym Konkursie.

Wszystkim Laureatom składamy serdeczne gratulacje!

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie