Pani Olha Paskal – Prezes Zarządu Spółdzielni Pracy KOOPERATYWA RAZEM
Pani Olha Paskal – Prezes Zarządu Spółdzielni Pracy KOOPERATYWA RAZEM

Mamy przyjemność poinformować, że przy wsparciu organizacyjno-prawnym Krajowej Rady Spółdzielczej powstała w Warszawie pierwsza ukraińsko-polska spółdzielnia! SPÓŁDZIELNIA PRACY KOOPERATYWA RAZEM została założona przez grupę ukraińskich i polskich obywateli, którzy postanowili sami się zorganizować i w ramach idei samopomocy stworzyć miejsca pracy w odpowiedzi na problem zatrudnienia wśród przybyłych do Warszawy uchodźców z Ukrainy.

Pomysł na działalność jest prosty: ręczne wytwarzanie tradycyjnej ukraińskiej przekąski pierożków-lepioszek (duże placki z nadzieniem na ciepło). Pierożki-lepioszki mają być następnie sprzedawane w mobilnych punktach sprzedaży.

W dniu 7 lipca br. Spółdzielnia uzyskała wpis do Rejestru Przedsiębiorców. Liczy 18 członków, ale w krótkim czasie może dać zatrudnienie kilkudziesięciu - a przy dodatkowym wsparciu - nawet kilkuset osobom.

Będziemy ogromnie wdzięczni za udzielenie, w miarę możliwości, wsparcia finansowego tej nowej spółdzielczej inicjatywie. Liczy się każda pomoc, choćby nawet symboliczna. Wsparcie można przekazywać na numer rachunku bankowego Spółdzielni, który udostępniamy poniżej.

 

SPÓŁDZIELNIA PRACY KOOPERATYWA RAZEM

ul. TAMKA 16/58

00-349 WARSZAWA

Numer rachunku:

56 80020004 0056 3042 2000 0001 (Bank Spółdzielczy w Piasecznie)

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie