Główny Urząd Statystyczny informuje, że 215 spółdzielni przynależących do sektora ekonomii społecznej podjęło dodatkowe działania na rzecz potrzebujących w związku z wojną prowadzoną na terytorium Ukrainy. Opublikowana informacja sygnalna dotyczy pierwszej fazy wojny - okresu od 24 lutego do 31 marca 2022 r. W pomoc zaangażowało się 177 spółdzielni socjalnych, 25 spółdzielni pracy i 13 spółdzielni inwalidów i niewidomych.

Kluczową formą pomocy udzielanej przez spółdzielnie ekonomii społecznej było zapewnienie wyżywienia, jak również przekazywanie darów rzeczowych. Ponadto spółdzielnie przekazywały środki finansowe oraz zapewniały m.in. miejsca noclegowe, transport, usługi terapeutyczne lub psychologiczne, opiekę nad dziećmi lub wsparcie edukacyjne, miejsca pracy w spółdzielni, integrację zawodową i wolontariat pracowniczy.

Więcej informacji na portalu informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego w obszarze tematycznym „Gospodarka Społeczna, wolontariat” - informacja sygnalna Zaangażowanie podmiotów gospodarki społecznej w pomoc w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy (24.02-31.03.2022 r.).

 


Źródło danych GUS - Informacja sygnalna - Zaangażowanie podmiotów gospodarki społecznej w pomoc w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy (24.02-31.03.2022 r.):

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/zaangazowanie-podmiotow-gospodarki-spolecznej-w-pomoc-w-zwiazku-z-dzialaniami-wojennymi-na-terytorium-ukrainy-24-02-31-03-2022-r-,21,1.html

 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie