Do 9 listopada potrwają konsultacje publiczne projektów dokumentów: Program „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025 oraz Regulamin naboru wniosków w ramach Program „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025.

Program realizuje ujętą w Krajowym Planie Odbudowy inwestycję określoną w części A4.3.1. pn. Programy wsparcia inwestycyjnego umożliwiające w szczególności rozwój działalności, zwiększenie udziału w realizacji usług społecznych oraz poprawę jakości reintegracji w podmiotach ekonomii społecznej.   

Regulamin jest dokumentem wdrożeniowym Programu i zawiera warunki ubiegania się o wsparcie udzielane w trybie naboru wniosków, o którym mowa w art. 33 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1812).

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach. Projekty obu dokumentów, formularze do składania uwag oraz adres mailowy, na który należy przesyłać uwagi dostępne są na stronie  Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Krajowy,Plan,Odbudowy,KPO,4305.html

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie