W piątek 30 czerwca 2023 roku spółdzielcy wszystkich branż spotkali się w ogrodach Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie-Miedzeszynie aby wspólnie świętować Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości. Jak co roku wydarzeniu temu towarzyszyło rozstrzygnięcie konkursów spółdzielczych, a dodatkową atrakcją był piknik z udziałem wystawców spółdzielczych oraz występ Zespołu Pieśni i Tańca „Poloneziaki”.

W spotkaniu wzięło udział ok. 150 przedstawicieli spółdzielni i organizacji spółdzielczych, a także liczni goście. Obecni byli m.in.: senatorowie Jolanta Hibner i Krzysztof Kwiatkowski oraz posłowie Stefan Krajewski i Wiesław Szczepański, . Wicemarszałka Sejmu RP Piotra Zgorzelskiego reprezentował jego doradca, Jakub Dulski. Wicemarszałek Sejmu, poseł Krzysztof Gawkowski i senator Marcin Bosacki nadesłali pisemne gratulacje. Na spółdzielczym święcie nie mogło zabraknąć przedstawicieli organizacji gospodarczych współpracujących ze spółdzielniami - zaproszenie przyjął Jacek Goliszewski prezes Business Centre Club, Mariusz Dobrzeniecki - Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Roman Lulis - Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości reprezentował Prezes Zdzisław Siwiński. Obecni byli także przedstawiciele środowisk naukowych - dr hab. Ryszard Kata, Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów na Uniwersytecie Rzeszowskim, wicedyrektor Instytutu - dr Lidia Kaliszczak kierująca studiami podyplomowymi „Spółdzielczość mieszkaniowa - aspekty ekonomiczne, organizacyjne oraz prawne” prowadzonymi przez SIB KRS, oraz Dyrektor SIB w Rzeszowie dr hab. Antoni Magdoń, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, który jednocześnie przewodniczy Komisji Konkursowej Konkursu na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości.

Zgromadzonych na uroczystości przywitał Prezes Zarządu KRS dr inż. Mieczysław Grodzki, podkreślając że w tym roku na świecie Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości obchodzony jest po raz setny. To okazja do pokazania dorobku spółdzielczego, który w Polsce jest szczególnie bogaty. - Spółdzielnia, jeśli jest dobrze zarządzana i wolna od międzyludzkich konfliktów, naprawdę potrafi być rozwiązaniem wielu trudnych problemów gospodarczych i społecznych, a wspierana dobrą legislacją, jest w stanie działać tam, gdzie inni nie potrafią, o czym już nie raz się przekonaliśmy - podkreślił Prezes Zarządu KRS. - Spółdzielczość to polskie dziedzictwo gospodarcze, które należy pielęgnować, którym trzeba się chwalić.

Następnie o stanie spółdzielczości polskiej na tle pozostałych krajów europejskich mówił dr Jerzy Jankowski, prof. ucz.. Zauważył, że dla wzmocnienia roli spółdzielczości niezbędne są zmiany w prawodawstwie, lepsza edukacja na temat tej formy działalności, a także stworzenie mechanizmów umożliwiającym spółdzielniom łatwiejsze pozyskiwanie kapitału na rozwój. 

Pozdrowienia dla uczestników uroczystości przekazał senator Krzysztof Kwiatkowski, podkreślając że spółdzielcy mogą zawsze liczyć na wsparcie Senatu RP, który będzie promował rozwiązania legislacyjne korzystne dla samorządności spółdzielczej. - Spółdzielcy mają się sami rządzić - stwierdził. - Nadmiar regulacji w spółdzielczości mieszkaniowej na pewno jej nie służy. Przypomniał efektywną interwencję senatorów w sprawie objęcia tarczą gazową spółdzielczych piekarni, która była, jak stwierdził, skuteczną akcją parlamentarną ponad podziałami politycznymi. - Udało nam się niektórych zmusić, niektórych przekonać, a na finiszu doprowadzić do tego, że tańsze ceny gazu objęły również wasze piekarnie. Dlaczego? Bo czasami wystarczy z ludźmi porozmawiać. Jeśli ktoś nie znał spółdzielców, to od nas dowiedział się, że supermarkety nie mają piekarni na gaz, tylko podgrzewają pieczywo prądem elektrycznym. Ale edukację trzeba zawsze krzewić, nawet jeśli ktoś jest ministrem nie musi wszystkiego wiedzieć. Spółdzielczość jest potrzebna i tworzy wartości, których nikomu nie damy zniszczyć. Krzysztof Kwiatkowski podzielił się także osobistą refleksją. - Wszystko co dobre wiąże się dla mnie ze spółdzielnią. Przez 30 lat mieszkałem w blokach spółdzielczych. Kredyt na pierwsze mieszkanie zaciągnąłem w banku spółdzielczym w moim rodzinnym Zgierzu. Mój tata pracował w „Społem”. Mam więc jak najlepsze wspomnienia związane ze spółdzielczością i mam nadzieję, że te sympatie po wyborach rozprzestrzenią się na cały rząd, czego Państwu i sobie życzę.

O swoich związkach ze spółdzielczością mówił też poseł Stefan Krajewski przekazując pozdrowienia od prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza. Podkreślił, że w województwie podlaskim, z którego pochodzi, zawsze ruch spółdzielczy był bardzo silny i może pochwalić się znacznymi osiągnięciami gospodarczymi. Odczytał również list Wicemarszałka Sejmu RP Piotra Zgorzelskiego.

Gratulacje z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości przekazywali także przedstawiciele organizacji gospodarczych i spółdzielni. Prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Zdzisław Siwiński wręczył Prezesowi Zarządu KRS Mieczysławowi Grodzkiemu statuetkę syrenki warszawskiej, a przedstawiciele Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - prezes Barbara Różewska i przewodniczący Rady Nadzorczej Jarosław Cetens - pamiątkowy grawerton.

Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości był także momentem uhonorowania odznaczeniami przyznawanymi przez Zarząd KRS. Złotą Odznaką Spółdzielczości Polskiej odebrał Andrzej Półrolniczak – Prezes Zarządu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie. Odznakę tę przyznano również Tomaszowi Jórdeczce - Prezesowi Zarządu Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, a także Stanisławowi Stecowi - Prezesowi Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Rolniczej w Poznaniu.

Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej, jako wyraz uhonorowania wieloletniej pracy na rzecz ruchu spółdzielczego, wyróżnił Odznaką „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” dr. hab. Ryszarda Katę, profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego, Dziekana Wydziału Ekonomii, Dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Jak co roku, centralna uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości jest okazją do rozstrzygnięcia konkursów spółdzielczych. Kapituła Nagród Krajowej Rady Spółdzielczej pod przewodnictwem Janusza Sienkiewicza 19 czerwca br. zebrała się aby rozpatrzyć wnioski, które od marca br. wpływały do Biura Zarządu KRS. W tegorocznym Konkursie przyznane zostały honorowe tytuły „Lider Spółdzielczości Polskiej”, „Menedżer-Spółdzielca” oraz „Prymus” - za wkład w rozwój ruchu spółdzielczego, jego wspieranie i popularyzację, a także za wieloletnią pracę i osiągnięcia w kierowaniu spółdzielnią. Przedstawiciele samorządów terytorialnych, którzy na co dzień współpracują ze spółdzielniami już po raz 20. otrzymali honorowe tytuły „Samorządowiec-Spółdzielca”. Nad tym Konkursem Patronat Honorowy objęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. O laureatach piszemy w artykule: Rozstrzygnięcie Konkursów Spółdzielczych 2023

Podczas uroczystości ogłoszono także rozstrzygnięcie Konkursu na najlepszą pracę badawcza z zakresu spółdzielczości, o czym więcej piszemy w artykule: Konkurs na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości - rozstrzygnięcie XIX edycji (2022/2023)
 
Wręczenie nagród w konkursie na najlepsze prace naukowe poświęcone spółdzielczości było okazją do podziękowania organizatorom studiów podyplomowych Spółdzielczość mieszkaniowa - aspekty ekonomiczno-organizacyjne oraz prawne, które od  trzech lat organizowane są na Uniwersytecie Rzeszowskim z inicjatywy Krajowej Rady Spółdzielczej. Kierownik studiów podyplomowych dr Lidia Kaliszczak otrzymała list gratulacyjny od władz Krajowej Rady Spółdzielczej. Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów na Uniwersytecie Rzeszowskim, dr hab. Ryszard Kata zapewnił, że środowisko naukowe będzie kontynuować współpracę ze spółdzielcami m.in. poprzez organizację studiów podyplomowych dla kadr spółdzielczych. Obecnie do Senatu UR zgłoszona została propozycja uruchomienia kolejnego kierunku studiów podyplomowych - tym razem w zakresie lustracji spółdzielczej, który będzie kończył się egzaminem na uprawnienia lustracyjne. 
 
Atrakcją pikniku były również stoiska przygotowane przez spółdzielnie i związki rewizyjne. Na stoisku KZRS „S.Ch.” prezentowały się gminne spółdzielnie z Szadka, Praszki, Ozorkowa i Bogatyni. Tuż obok własne stoisko rozłożyła Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Żukowie, która słynie z masarskich wyrobów i pielęgnowania kaszubskich tradycji. KZRSS „Społem” pokazał wyroby oznaczone marką własną „Społem”. Na stoisku zorganizowanym przez KZRSOP można było dostać wyroby spółdzielni ogrodniczo-pszczelarskich z Grójca, z Lublina („Apis”) i z Krosna („Sopex”). Były tu nie tylko świeże jabłka marki „amela” uprawiane zgodnie z technologią „czysty owoc” bez pozostałości środków ochrony roślin, ale także liofilizowane owoce oraz nasiona warzyw i kwiatów. Znakomite wyroby mleczarskie serwowała Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska z Głuchowa. Na stoisku Związku Lustracyjnego Spółdzielni przedstawiono materiały promocyjne spółdzielni pracy „Santochemia”, „Espefa”, „Meblomet”, „Regalica”, a także ZLSP i Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej. Sąsiadowało z nim stoisko Banku Spółdzielczego w Raszynie. Dla wszystkich, którzy mieli ochotę na coś ciepłego, dodatkowy poczęstunek dostarczyła - na zaproszenie Krajowej Rady Spółdzielczej - Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Szadku. Piknik był więc niezapomnianą okazją by miło spędzić czas, a przy okazji poznać smaki spółdzielczych wyrobów z całego kraju.
 
W czasie obchodów Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości trzykrotnie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Poloneziaki. Zespół powstał w 2001 roku. Współprowadzony jest przez Spółdzielcze Centrum Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie w woj. dolnośląskim oraz Stowarzyszenie Poloneziaki – Tradycja i Współczesność. Kierownikiem organizacyjnym i artystycznym Zespołu jest Joanna Mogilnitski. W swoim dorobku Zespół ma ponad 30 programów artystycznych od koncertów poprzez musicale, spektakle teatralne oraz suity ludowe z regionów: krakowskiego, łowickiego, dolnośląskiego i rzeszowskiego. Obecnie zespół liczy 90 członków w wieku od 5 do 20 lat. Od 2004 roku Zespół koncertuje w kraju i za granicą. Poloneziaki są laureatem wielu nagród w dziedzinie kultury ludowej i promowania polskiego folkloru. W trakcie uroczystości Zespół zaprezentował poloneza szlacheckiego, suitę z okresu Księstwa Warszawskiego pt. "Wiwat Maj! Trzeci Maj”, suitę łowicką "Jedzie Pan Zelman" oraz suitę dolnośląską "Śtyry mile za Bielawą".
 
 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie