Od lewej: dr Jerzy Jankowski, dr hab. Antoni Magdoń, lic. Konrad Trapkowski, dr Paweł Szczęśniak, dr Aleksandra J. Prus, dr inż. Mieczysław Grodzki

Spółdzielczy Instytut Badawczy Krajowej Rady Spółdzielczej od 2005 r organizuje Konkurs na najlepszą pracę badawczą poświęconą spółdzielczości. Doceniamy w ten sposób walory edukacyjne w zakresie krzewienia spółdzielczych idei oraz współpracy między praktyką spółdzielczą a środowiskami akademickimi i naukowymi.

Komisja Konkursowa pod przewodnictwem prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego dra hab. Antoniego Magdonia oceniła 10 zgłoszeń w trzech kategoriach konkursowych. Zgłoszone prace poruszały tematykę spółdzielczości rolniczej, bankowości spółdzielczej, spółdzielczości mleczarskiej, spółdzielczości uczniowskiej oraz przedsiębiorczości społecznej.

 

W KATEGORII PRAC BADAWCZYCH KOMISJA PRZYZNAŁA:

 

Łączną Nagrodę I Stopnia:

Pani dr Marii Zubie-Ciszewskiej (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II),

i Pani dr hab. Anecie Suchoń, prof. UAM  (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

za artykuł naukowy:

Spółdzielnie w sektorze rolno-spożywczym jako beneficjenci pomocy udzielonej w ramach formuły de minimis oraz de minimis w rolnictwie - aspekty prawne i ekonomiczne.

 

Pani dr Marii Zubie-Ciszewskiej (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II),

i Pani dr Katarzynie Ziętek-Kwaśniewskiej , (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II),

za artykuł naukowy:

Wykorzystanie kredytu handlowego przez mleczarnie w Polsce z uwzględnieniem formy prawnej podmiotu

 

Pani dr hab. Anecie Suchoń, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

za cykl artykułów naukowych z zakresy spółdzielczości rolniczej i wiejskiej:

- Zrzeszanie się producentów rolnych wobec wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu, w tym zmian klimatu-wybrane zagadnienia prawne

- Problematyka spółdzielni funkcjonujących w obszarze wsi i rolnictwa w orzecznictwie Sądów oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

-  Prawne aspekty zrzeszenia się producentów rolnych wobec wyzwań nowej Wspólnej Polityki Rolnej oraz globalnych problemów żywnościowych i środowiskowych.

- Wybrane ekonomiczne i prawne aspekty wytwarzania energii z instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach rolnych województwa mazowieckiego.

- Spółdzielczość w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

 

Dyplom Uznania Pani dr Annie Waligórze

za monografię naukową: Przedsiębiorczość społeczna, gospodarka społeczna, ekonomia społeczna. Konteksty funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych w Polsce

 

 

W KATEGORII PRAC DOKTORSKICH I HABILITACYJNYCH KOMISJA PRZYZNAŁA:

 

Nagrodę I Stopnia Panu dr Pawłowi Szczęśniakowi

za publikację naukową: Zgrupowania solidarnościowe banków spółdzielczych. Konstrukcja normatywna

(jest to monografia stanowiąca podstawę wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego)

dr Paweł Szczęśniak

 

Nagrodę II Stopnia Pani dr Aleksandrze Joannie Prus

za rozprawę doktorską: Spółdzielczość uczniowska w Polsce w latach 1989-2016

(praca obroniona na Uniwersytecie Szczecińskim)

dr Aleksandra Joanna Prus

 

W KATEGORII PRAC MAGISTERSKICH, LICENCJACKICH, INŻYNIERSKICH I DYPLOMOWYCH KOMISJA PRZYZNAŁA:

 

Nagrodę I Stopnia Panu lic. Konradowi Trapkowskiemu

za pracę licencjacką: Rola bankowości spółdzielczej w polskim systemie bankowym

(praca obroniona na Uniwersytecie Gdańskim)

lic. Konrad Trapkowski
lic. Konrad Trapkowski

 

dwie równorzędne Nagrody II Stopnia:

 

Pani mgr Ewelinie Szkarłat

za pracę magisterską: Determinanty poziomu i struktury depozytów sektora niefinansowego w polskich bankach spółdzielczych (praca obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie)

 

Pani lic. Sylwii Konopce

za pracę licencjacką: Rola certyfikatów jakości w sprzedaży produktów na przykładzie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy (praca obroniona na Akademii Nauk Stosowanych w Łomży)

 

Dyplomy Uznania:

Pani mgr Dominice Dudzie

za pracę magisterską: Zróżnicowanie wpływu pandemii COVID-19 na materializację ryzyka kredytowego w polskich bankach spółdzielczych (praca obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie)

 

Pani mgr Anecie Żurek-Chmiel

za pracę magisterską: Ruch Spółdzielczy w Polsce. Spółdzielnia Rolników

(praca obroniona na Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku)

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym. Laureaci Konkursu zostali uhonorowani podczas organizowanych przez Krajową Radę Spółdzielczą obchodów Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w dniu 30 czerwca 2023 r.

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji Konkursu. Szczegóły dostępne będą na stronie internetowej Krajowej Rady Spółdzielczej.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie