W dniach 22-23 stycznia 2024 r. obradował VII Kongres Spółdzielczości, który zgodnie z art. 258 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze jest najwyższym organem samorządu spółdzielczego w Polsce.

Na uroczyste otwarcie Kongresu przybyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych: Wicemarszałek Sejmu RP Piotr Zgorzelski, Minister Nauki Dariusz Wieczorek, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski, Anna Marczak główny specjalista w Departamencie Legislacyjnym Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości, a także parlamentarzyści: posłanka Krystyna Skowrońska, senatorowie Krzysztof Kwiatkowski i Waldemar Witkowski, oraz przedstawiciele organizacji gospodarczych m.in. Mariusz Dobrzeniecki Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Zbigniew Janowski Przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”, Adam Łoziak Członek Zarządu ds. Klientów Korporacyjnych UNIQA S.A. (głównego patrona Kongresu), a także przedstawiciele świata nauki - w tym współpracujących ze spółdzielczością wyższych uczelni - oraz zasłużeni działacze ruchu spółdzielczego.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego VII Kongresu Spółdzielczości Jerzy Jankowski, przedstawiając główne cele Kongresu, do których należy ocena stanu spółdzielczości w Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków i możliwości jej rozwoju, uchwalenie zasad finansowania działalności Krajowej Rady Spółdzielczej przez organizacje spółdzielcze, a także wybór członków Zgromadzenia Ogólnego KRS. Następnie wybrano Przewodniczącego Kongresu - funkcję tę powierzono Leszkowi Klonowskiemu, prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Ostródzie - a także 9-osobowe Prezydium Kongresu. 

 

Po ukonstytuowaniu się Prezydium głos został przekazany gościom - przedstawicielom najwyższych władz państwowych oraz instytucji gospodarczych. List otwarty do uczestników Kongresu wystosowała Marszałek Senatu RP Małgorzata Kidawa-Błońska, pisząc m.in.: Reprezentują Państwo ruch, który w Polsce może poszczycić się bogatą historią oraz tradycjami opartymi na krzewieniu ideałów: samopomocy, współpracy, równości, sprawiedliwości i międzyludzkiej solidarności. Spółdzielczość jako forma samoorganizacji społeczeństwa odegrała ważną rolę w kształtowaniu się postaw patriotycznych i odbudowie niepodległego państwa polskiego (…) Stała się także symbolem przedsiębiorczości oraz stabilnej i bezpiecznej gospodarki (…).

 

Bezpośrednio do zebranych zwrócił się Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski podkreślając, że idea spółdzielcza stawia człowieka w centrum i powinna być wyraźniej obecna w przestrzeni publicznej. - Ambicją mojego środowiska politycznego jest uczynić ze spółdzielczości kluczową przestrzeń aktywności obywatelskiej - podkreślił. - Jednak oparcie systemu społecznego na jakiejś instytucji wymaga, aby instytucja ta była transparentna, przewidywalna, wiarygodna i demokratyczna. Spółdzielczość potrzebuje dzisiaj wiarygodnych twarzy, które będą mogły reprezentować jej ideały przed całym społeczeństwem. (…) Wy, delegaci, dzisiaj zdecydujecie w jaką stronę pójdzie spółdzielczość.

 

 

Minister Nauki Dariusz Wieczorek przyznał, że jako długoletni działacz samorządowy zdążył dobrze poznać zróżnicowane środowisko spółdzielcze, które ma dziś szansę na rozwój w oparciu o liczne programy pomocowe. Ministerstwo Nauki posiada środki na badania, są też rozmaite programy unijne. Zapewnił - zbierając gromkie brawa - że nikt z rządzących nie podniesie już ręki na polską spółdzielczość.

 

 

 

 

Następnie głos zabrała posłanka Krystyna Skowrońska podkreślając, że efektem kongresowej dyskusji musi być silny głos - słyszany i wysłuchany przez decydentów - który doprowadzi do realizacji słusznych spółdzielczych postulatów. Parlamentarzyści są na tej drodze sojusznikami spółdzielców - w Sejmie ubiegłej kadencji działał zespół ds. spółdzielczości i również teraz będzie on powołany by służyć rozwojowi spółdzielczości. Przypomnieć należy, że posłanka Krystyna Skowrońska posiada bezpośrednie doświadczenia działalności w ruchu spółdzielczym – jest długoletnią Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Przecławiu, do 2008 roku pełniła też funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku Polskiej Spółdzielczości.

 

 

Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski także powołał się na swoje członkostwo w banku spółdzielczym oraz w spółdzielni mleczarskiej. Przekazując pozdrowienia od Ministra Rolnictwa Czesława Siekierskiego podkreślił, że spółdzielczość to wciąż silny sektor polskiej gospodarki, mający ogromne znaczenie dla lokalnych społeczności. Dlatego resort rolnictwa chce coraz bliższej współpracy i stałego kontaktu z jej środowiskiem. Spółdzielnia to sposób na niezależność i zabezpieczenie własnych interesów przez tysiące członków, więc powinna znów stać się modna i popularna.

 

 

Po przedstawicielach władz państwowych głos zabrali goście reprezentujący organizacje gospodarcze. Zbigniew Janowski Przewodniczący ZZ „Budowlani” podkreślił, że wielu członków Związku to spółdzielcy, którzy powinni odczuwać wsparcie władz państwowych. Niestety jest odwrotnie - spółdzielczość jest marginalizowana, aby jej miejsce mogły zająć firmy prywatne i deweloperzy. Czas, by powróciła do głównego nurtu polityki mieszkaniowej na szczeblu krajowym i lokalnym.

 

 

 

Ze spółdzielczości mieszkaniowej wywodziło się też towarzystwo ubezpieczeniowe, które dziś w ramach spółki UNIQA oferuje spółdzielniom pełen pakiet usług i jest z nimi w kontakcie poprzez szkolenia i rozmaite inicjatywy. Przypomniał o tym Adam Łoziak, członek Zarządu UNIQA życząc wszystkim łatwego przejścia przez trudy obecnej sytuacji gospodarczej i rozwoju w przyszłości wzorem krajów europejskich.

 

 

 

Ze spółdzielczością współpracuje także Polska Izba Inżynierów Budownictwa, a jej Prezes, Mariusz Dobrzeniecki złożył w imieniu całego środowiska życzenia owocnych obrad i podjęcia rozważnych i dobrych decyzji oraz wytrwałości podkreślając, że samorząd zawodowy inżynierów na co dzień podejmuje współpracę z przedstawicielami różnych branż spółdzielczych.  

 

 

 

 

 

Podczas VII Kongresu Spółdzielczości dokonano wręczenia najwyższych odznaczeń i wyróżnień Krajowej Rady Spółdzielczej.

 

Złota Odznaka Spółdzielczość Polska:

Halina Choroś – Prezes Zarządu Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w  Łomiankach

Józef Gołębiewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Sokołach

Ryszard Mikołajczyk - Prezes Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Torwar” w  Warszawie

Sylwester Pokorski - Prezes Zarządu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” w Łodzi

Andrzej Przebierowski - Prezes Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej  „Nadbużanka”  w Kryłowie

Szymon Rosiak - Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w  Legionowie

Stanisław Stec - Prezes Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Rolniczej w Poznaniu

Waldemar Witkowski - Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego w  Poznaniu

 

 

Lider Spółdzielczości Polskiej:

Marek Banaszak – Prezes Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu

Tadeusz Bartkowski – Prezes Zarządu Spółdzielni Pracy Lekarzy Specjalistów „Zdrowie” w Olsztynie

Waldemar Broś – Prezes Zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związku Rewizyjnego

Tadeusz Nosek – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem

Zenona Zalewska – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie

 

Puchar Krajowej Rady Spółdzielczej:

Janusz Sienkiewicz – Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław-Lotnisko”

Wojciech Styburski – Prezes Zarządu „Agro Integracja” sp. z o.o.

Mieczysław Woźniak – Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Żukowie

 

 

Niebawem dalsza część relacji z Kongresu.

Z drugą częścią relacji można zapoznać się w artykule: VII Kongres Spółdzielczości - relacja cz. II

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie