W dniu 20 lutego odbyło się pierwsze po VII Kongresie Spółdzielczości posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej. Wzięło w nim udział 99 ze 102 delegatów wybranych na VII Kongresie. Zgromadzenie wybrało Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej, Prezydium Zgromadzenia Ogólnego KRS, a także członków Komisji Rewizyjnej.

Do momentu wyboru nowego Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego KRS obradom przewodniczył Leszek Klonowski (Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostródzie) Przewodniczący VII Kongresu Spółdzielczości. Nad przeprowadzeniem wyborów czuwały powołane na początku obrad komisje wyborcza i skrutacyjna. Część głosowań organizacyjnych odbywała się przez podniesienie ręki, w pozostałych sprawach odbyły się głosowania tajne, elektroniczne.

W pierwszej kolejności dokonano wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego KRS – został nim Andrzej Półrolniczak (Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Praga w Warszawie). 

Następnie dokonano wyboru Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej. Na kolejną kadencję na stanowisko Prezesa Zarządu KRS został wybrany Mieczysław Grodzki (Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Piasecznie).

 

Nowy Przewodniczący, dziękując członkom Zgromadzenia Ogólnego za zaufanie, przejął dalsze prowadzenie obrad.

Dokonano także wyboru Prezydium Zgromadzenia Ogólnego KRS. Sekretarzem Zgromadzenia został Maciej Palej (Zastępca Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA). Wybrano także siedmiu zastępców Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego KRS. Funkcje tę objęli:

 • Tadeusz Badach - Prezes Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie,
 • Wiesława Chwieduk - Prezes Zarządu „Społem” PSS „Mazur" w Łęczycy,
 • Józef Gołębiewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej SKR w Sokołach,
 • Krzysztof Moczulski - Prezes Zarządu Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej GROMADA,
 • Aneta Piękoś - Prezes Zarządu Małopolskiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego w Tarnowie,
 • Andrzej Przebierowski - Prezes Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Nadbużanka” w Kryłowie,
 • Waldemar Witkowski - Prezes Zarządu Spółdzielczej Korporacji „Spólnota Pracy”.

  

 

Na funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej wybrani zostali:

 • Waldemar Broś - Prezes Zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związku Rewizyjnego), 
 • Ryszard Jaśkowski (Prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „SPOŁEM”)
 • Marek Kowalski (Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Szadku).     

 

 

Zgromadzenie Ogólne KRS dokonało także wyboru członków Komisji Rewizyjnej. W jej skład weszli:

 • Jan Bieniasz – Prezes Zarządu Spółdzielni Rolników SAN w Łące,
 • Julian Brewka – Prezes Zarządu Złotowskiej Spółdzielni Handlowo-Produkcyjnej w Złotowie,
 • Teresa Jędraszek – Prezes Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Głuchowie,
 • Marcin Juszczyk – Członek Zarządu PROFES Spółdzielni Socjalnej w Byczynie,
 • Leszek Klonowski - Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność" w Ostródzie,
 • Jarosław Kobierski - Dyrektor Spółdzielni Kółek Rolniczych w Rawie Mazowieckiej,
 • Hieronim Kobus – Prezes Zarządu „SPOŁEM” PSS w Garwolinie,
 • Elżbieta Kubiak - Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Galena we Wrocławiu,
 • Rafał Matusiak – Prezes Zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej,
 • Jolanta Nowakowska – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubrańcu,
 • Hubert Pora – Prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych,
 • Łucjan Waśko – Prezes Zarządu Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej SOPEX w Krośnie

 

Członkowie Zgromadzenia Ogólnego KRS ustalili, że prace Zgromadzenia będą prowadzone za pośrednictwem następujących komisji problemowych:

 • Spółdzielczości rolniczej,
 • Spółdzielczości ekonomii społecznej,
 • Spółdzielczości konsumentów,
 • Spółdzielczości mieszkaniowej,
 • Finansów spółdzielczych,
 • Lustracji,
 • Samorządu spółdzielczego i promocji.
 • Prawa i legislacji.

W najbliższych tygodniach członkowie Zgromadzenia Ogólnego mają zadeklarować pracę w dwóch z wyżej wymienionych komisji.  

 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie