Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza na szkolenie:

Przygotowanie do walnego zgromadzenia w spółdzielniach - aspekty praktyczne

Termin: 15 maja 2024 r., godz. 09:00-13:00

Typ szkolenia: on-line na platformie szkoleniowej ClickMeeting

CENY:

- 553,50 zł brutto/os. (450 zł netto + VAT) dla organizacji spółdzielczych, które uiściły składki na rzecz KRS za lata 2022-2024

- 676,50 zł brutto/os. (550 zł netto + VAT) dla lustratorów, podmiotów niebędących organizacjami spółdzielczymi oraz dla organizacji spółdzielczych, które nie uiściły składki bądź składek na rzecz KRS za lata 2022-2024

W cenie 5 godzin dydaktycznych (45-min.). Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne oraz zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Szkolenie może być traktowane jako szkolenie uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały Nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora. 

 

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

 1. Wprowadzenie do kompetencji walnego zgromadzenia.
 2. Uchwały obowiązkowe i fakultatywne.
 3. Przyjmowanie a przedstawienie porządku obrad.
 4. Najczęściej popełniane błędy w trakcie organizacji i przeprowadzenia walnego zgromadzenia.
 5. Instytucja pełnomocnictwa - szanse i zagrożenia, wzory pełnomocnictw a ich weryfikacja.
 6. Instytucja eksperta oraz pomocy prawnej.
 7. Wybory do prezydium oraz komisji walnego zgromadzenia.
 8. Zgłaszanie projektów uchwał, żądań zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad oraz poprawek do projektów uchwał.
 9. Obligatoryjna treść zawiadomienia o walnym zgromadzeniu.
 10. Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej.
 11. Wybory do Rady Nadzorczej - jak je przeprowadzić, aby ograniczyć ryzyko nieprawidłowości.
 12. Oświadczenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej - dopuszczalna treść a pozbawienie możliwości kandydowania.
 13. Zmiany związane z uchyleniem art. 90 i 90a tarczy antykryzysowej.
 14. Art. 15 zzzr ustawy z 2020 r. jako możliwość podejmowania uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie.
 15. Sporządzanie protokołu z walnego zgromadzenia.
 16. Odpowiedzi na pytania uczestników zadane przed szkoleniem / dyskusja. 

 

Osoba prowadząca szkolenie 

prof. ucz. dr Piotr Pałka - radca prawny, wspólnik Kancelarii DERC PAŁKA Kancelaria Radców Prawnych w Warszawie, ekspert z zakresu prawa spółdzielczego, wykładowca akademicki, praktyk, autor najnowszego komentarza do ustawy - Prawo spółdzielcze wydanego przez wydawnictwo CH. BECK.

 

Zadawanie pytań

Podczas szkolenia można zadawać Prowadzącemu pytania poprzez czat. Dodatkowo do 14 maja br. Uczestnicy mogą przesyłać pytania związane z tematem szkolenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odpowiedzi na te pytania Prowadzący udzieli w trakcie szkolenia.

 

Logowanie

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy szkoleniowej ClickMeeting. Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebne jest stabilne łącze internetowe. Nie jest wymagana instalacja jakiejkolwiek aplikacji. W dniu roboczym poprzedzającym szkolenie (po godz. 13:00) uczestnikom przesłane zostanie zaproszenie na szkolenie zawierające link z instrukcją logowania do platformy szkoleniowej.

 

Zgłoszenie

Wypełniony formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 14 maja br.

Zgłoszenia ZAWSZE potwierdzane są mailem zwrotnym od Organizatora. W przypadku ręcznego wypełnienia formularza, prosimy o umieszczenie adresów e-mail uczestników również w treści maila.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA (.docx) - pobierz

 

Płatność

Wpłaty prosimy dokonać na nasze konto do 14 maja br.

Krajowa Rada Spółdzielcza

Bank Spółdzielczy w Raszynie

56 8004 0002 2001 0012 0711 0001

z dopiskiem: szkolenie 15.05.2024 r.

 

Rezygnacja

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Krajowej Radzie Spółdzielczej za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej do dnia roboczego poprzedzającego dzień szkolenia do godz. 12:00 Zgłaszającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w całości. Po tym terminie rezygnacja ze szkolenia powoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami uczestnictwa. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia bez ponoszenia dodatkowych kosztów, ale każdorazowo wymagane jest poinformowanie o tym fakcie Krajową Radę Spółdzielczą za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Kontakt

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22/ 596 45 56.

Krajowa Rada Spółdzielcza zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych osób bądź nieprzyjęcia zgłoszeń, jeśli limit uczestników został osiągnięty.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie