Kierunek studiów podyplomowych „MBA w zarządzaniu przedsiębiorstwami spółdzielczymi” realizowany we współpracy pomiędzy Akademią Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie z Krajową Radą Spółdzielczą, Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP oraz partnerem zagranicznym Uniwersytetem z Hiszpanii.

Studia podyplomowe MBA w zarządzaniu przedsiębiorstwami spółdzielczymi prowadzone w Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie, umożliwiają pogłębienie wiedzy dotyczącej prawnych, finansowych i organizacyjnych aspektów funkcjonowania spółdzielni. Studia pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania spółdzielnią z uwzględnieniem wewnętrznych uwarunkowań organizacyjnych funkcjonalnych, a także w odniesieniu do członków spółdzielni oraz wobec wymogów współdziałania z otoczeniem zewnętrznym.

Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, dyplom oraz certyfikat.

Absolwenci studiów MBA nabywają uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (art.19 ust.1 pkt 1 lit c. ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2023, poz.973).

Szczegóły na stronie internetowej Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie: https://www.akademia-pol.edu.pl/mba-w-zarzadzaniu-przedsiebiorstwami-spoldzielczymi/

 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie