Zrzesza 699 gminnych spółdzielni - niemal 90 proc. wszystkich spółdzielni tej branży funkcjonujących w kraju. Posiada 15 okręgowych oddziałów, administruje trzema ważnymi nieruchomościami: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym „S.Ch.” w Warszawie-Miedzeszynie oraz budynkami w centrach Warszawy i Katowic. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 9 października br. odbył swój XIII, statutowy Zjazd Delegatów, podsumowując tym samym kolejne dwa lata działalności

W Zjeździe uczestniczyło 31 z 43 delegatów wybranych na 13 zebraniach regionalnych w całej Polsce. Obradowano jak co roku w Miedzeszynie, a posiedzeniu przewodniczył Władysław Szurek, prezes Zarządu Jeleniogórskiej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „S.Ch.”. Zjazd miał charakter sprawozdawczy, więc koncentrowano się na wysłuchaniu sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu za lata 2017-2018 r. oraz udzieleniu władzom Związku absolutorium na kolejne dwa lata kadencji.

Gratulacje i życzenia owocnych obrad przekazał zebranym prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, dr inż. Mieczysław Grodzki. Motywem, który był wielokrotnie poruszany zarówno w obu sprawozdaniach, jak i w wypowiedziach delegatów, była pozytywna zmiana stanu utrzymania dwóch zarządzanych przez Związek nieruchomości. Wyremontowanie i wyczyszczenie elewacji zabytkowej kamienicy przy ul. Kopernika 30 w Warszawie - gdzie Związek ma swoją siedzibę - a także coraz bardziej widoczny lifting centrum szkoleniowo-konferencyjnego w Miedzeszynie zbierały liczne pochwały. - Jeśli już istniejemy i działamy, to dbajmy o nasz majątek - nawoływał Janusz Okulski, prezes Zarządu Rejonowej Spółdzielni „S.Ch.” w Raszynie. - Było mi wstyd, gdy patrzyłem na nasz budynek, czarny i brudny obok dwóch pięknie odremontowanych sąsiednich kamienic. Dziś możemy na niego spoglądać z prawdziwą dumą. Związek z powodzeniem wykorzystuje te zasoby do własnej promocji - widok kamienicy przy Kopernika 30 jest już na torbach reklamowych i kalendarzu trójdzielnym  KZRS „S.Ch.” na 2020 r. Budynki te znalazły się też na reklamowych roll-upach. Przy okazji w dyskusji wypłynęła sprawa finansowania tych nieruchomości. - Obecnie obowiązują nas ustalenia podjęte w 1995 r., zaraz po przemianach gospodarczych i powstaniu Związku - mówił prezes Okulski. - Na ich podstawie Krajowy Związek, który jest współwłaścicielem budynków przejętych po CZRS „S.Ch.” ponosi koszty ich utrzymania, a jeszcze musi płacić Regionalnym Związkom Rewizyjnym odsetki za współwłasność. Trzeba to zmienić, aby wszyscy współwłaściciele albo solidarnie partycypowali w kosztach, albo pozwolili Związkowi Krajowemu zajmować się tymi budynkami i nie obciążali go dodatkowymi opłatami. Wniosek ten został przyjęty przez Zjazd, a Zarząd w najbliższym czasie zajmie się renegocjacją umów.

Z danych przekazanych przez władze Związku wyłania się pozytywny obraz, ale wskazywano także i na mniej optymistyczne zjawiska. Spółdzielni gminnych ubywa - w ciągu ostatnich dwóch lat z rejestrów Związku wykreślono aż 64 jednostki, z czego w 52 przypadkach przyczyną wykreślenia było zakończenie procesu likwidacyjnego. Jak podkreślano, wstępem do podjęcia takich decyzji jest powolna wyprzedaż majątku. Przyczyny są złożone - brak perspektyw gospodarczych, zbyt powolne wprowadzanie zmian przez starzejącą się kadrę. Problem ten poruszano także na zjazdach regionalnych. Jedną z propozycji był np. wniosek zgłoszony w Kielcach - zobowiązanie Zarządów i Rad Nadzorczych spółdzielni do przedstawiania, w porozumieniu z KZRS „S.Ch.”, koncepcji dalszego rozwoju spółdzielni. Na zjeździe zwracano także uwagę na konieczność otwarcia się na samorząd i korzystania z możliwości, jakie dają regionalne programy operacyjne. Zachęcał do tego w szczególności Dariusz Szpakowski, prezes GS „S.Ch.” Ozorków. - W woj. łódzkim cały czas staramy się artykułować swoje potrzeby - mówił - i odbywamy regularne spotkania w Urzędzie Marszałkowskim. Nie trzeba wielkich nakładów by sprawić, że spółdzielczość będzie doceniana jako rodzima przedsiębiorczość. Trzeba tylko otwarcia i aktywności. Jeśli samemu trudno się przełamać, można zwrócić się do regionalnego pełnomocnika Krajowej Rady Spółdzielczej, który  dysponuje funduszami na organizację spotkań.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie