Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE) uruchamia kolejny preferencyjny fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej. W ciągu sześciu lat współpracy TISE i ZLSP udzielono już ok. 40 pożyczek dla spółdzielni pracy. 

Z instrumentów finansowych TISE skorzystać mogą spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych oraz socjalne, a także inne organizacje. Warunek - bycie mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem społecznym (zatrudniającym do 250 osób). Dla społecznych start-up-ów dostępna jest atrakcyjna „Pożyczka na start” - do 100 tys. zł, do 5 lat, oprocentowana od 0,88 proc. w skali roku. Spółdzielnie działające na rynku dłużej niż rok mogą się starać o „Pożyczkę na rozwój” - do 500 tys. zł, do 7 lat, oprocentowaną od 1,75 proc. w skali roku. Oprocentowanie pożyczek jest oparte na stopie redyskonta weksli i zależy od liczby utworzonych miejsc pracy. Przedsięwzięcia sfinansowane w ramach pożyczki muszą generować korzyści społeczne.

Pośrednikiem finansowym programu „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej” jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Jest to część Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Pożyczki udzielane będą w całym kraju (w 13 województwach za pośrednictwem TISE, w woj. podlaskim, lubelskim i podkarpackim - poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach). - Staramy się rozszerzyć dostęp do tych atrakcyjnych pożyczek także na inne branże spółdzielcze, choćby spółdzielnie rolnicze - podkreśla Janusz Paszkowski, prezes Zarządu ZLSP.    

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie