23 marca odszedł od nas Jan Czesak, długoletni członek Prezydium Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, w którym reprezentował banki spółdzielcze. Przez całe życie związany był z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym - był jego prezesem, następnie przez długie lata stał na czele Rady Nadzorczej. Znany z zaangażowania społecznego, przewodniczył też Komisji Samorządu Spółdzielczego i Promocji KRS.

Urodził się we wsi Brzeźnica k/Bochni. Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Bochni rozpoczął pracę w Powiatowym Wydziale Oświaty, gdzie zajmował się organizacją systemu dokształcania i przygotowania młodzieży do zawodu rolnika. Organizował Szkoły Przysposobienie Rolniczego i Spółdzielczego. Po kilka latach rozpoczął pracę na stanowisku dyrektora Centrali Spółdzielni Ogrodniczych w Krakowie, następnie przez wiele lat był prezesem Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.

Działalność na rzecz Krakowskiego Banku Spółdzielczego rozpoczął w kwietniu 1994 r. wygrywając konkurs na stanowisko prezesa Zarządu. Opracował wówczas śmiałą strategię, która zakładała w pierwszym rzędzie rozwój sieci placówek KBS w Polsce południowej. Nie tylko uruchamiał nowe jednostki, ale również przyłączał inne banki spółdzielcze. W ten sposób połączono 23 banki, jednocześnie przybywało klientów i członków, co dało silną podstawę Krakowskiemu Bankowi Spółdzielczemu, jednemu z największych banków spółdzielczych w kraju. - W mojej pracy bardzo przydatne okazały się doświadczenia spółdzielcy - mówił. - Poznałem doskonale region i ludzi, z których wielu jest obecnie klientami banku.

Jednocześnie Jan Czesak stale podkreślał konieczność przywracania zerwanych więzi ekonomicznych członków ze spółdzielniami i walczył o korzystniejsze warunki świadczenia usług dla członków spółdzielni, np. zwolnienie z opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez spółdzielnie z ich transakcji z jej członkami. Prowadził szeroką działalność społeczną, współpracując m.in. z artystami i doprowadzając do otwarcia galerii malarstwa w siedzibie Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

Za swoją działalność uhonorowany był wieloma odznaczeniami państwowymi, m.in. Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Medalem Mikołaja Kopernika za zasługi w budowie i rozwoju sektora bankowego nadanym przez Związek Banków Polskich oraz odznaczeniami spółdzielczymi.

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie