Krajowe i Regionalne

Związki Rewizyjne - wszystkie

 

Szanowni Państwo Prezesi,

Organizacja Cooperatives Europe (europejskie ramię Międzynarodowego Związku Spółdzielczego), zwróciła się do nas – jako ogólnokrajowej reprezentacji spółdzielczej - z prośbą o udział naszych podmiotów spółdzielczych w badaniu ankietowym „Kryzys COVID-19 i jego wpływ gospodarczy i społeczny na spółdzielnie w Europie” (wzór w załączeniu).

Intencją przewodnią Cooperatives Europe jest to, aby ocenić oczekiwania tych podmiotów, jeżeli chodzi o realną pomoc krajową dla podmiotów spółdzielczych i rozumienie ich specyfiki przez władze krajowe. Zakłada się również wniesienie stosownych postulatów w tym zakresie do Komisji Europejskiej. Mając na uwadze wnioski i uwagi naszych spółdzielni, a dotyczące złożoności procedur w ramach kolejnych tzw. „tarcz antykryzysowych” i nie zawsze korzystnych interpretacji regulaminowych na rzecz naszych spółdzielni (dotyczy szczególnie pomocy z PFR), zwracam się do Państwa Prezesów z prośbą u udział w tej ankiecie. Proszę jednocześnie, Państwa Prezesów Związków Rewizyjnych i Zrzeszających, aby zechcieli Państwo zawrzeć tam zbiorcze/zagregowane dane i informacje w imieniu wszystkich zrzeszonych w Państwa Związku spółdzielni lub skierować tę prośbę bezpośrednio do zrzeszonych spółdzielni z prośbą o ich bezpośrednie wypełnienie.

Ankieta ma formę elektroniczną i jest sporządzona w języku polskim. Aby „wejść” do jej treści, należy skorzystać on-line z linku:

https://www.surveymonkey.com/r/PFCRMHT 

i po wypełnieniu pierwszej strony nacisnąć przycisk „next”. Jak Państwo mogą się przekonać czytając jej załączony wzór, pytania są jasno sformułowane i nie zawierają złożonych danych wymagających głębszych analiz.

Ankietę należy wypełnić do dnia 22 czerwca br. Wychodząc naprzeciw bardzo cennej inicjatywie Cooperatives Europe, będę bardzo wdzięczny za bezpośrednie Państwa zaangażowanie się w sprawę.

 

Ze spółdzielczym pozdrowieniem

dr inż. Mieczysław Grodzki

 

Załącznik: wzór ankiety

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie