Krajowa Rada Spółdzielcza - w nawiązaniu do stanowiska Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych - wystosowała do Wicepremier i Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz pismo z prośbą o interwencję w sprawie odmawiania rolniczym spółdzielniom produkcyjnym skorzystania z pomocy w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią wystąpienia.

Wersja PDF pisma - POBIERZ

 

Polski Fundusz Rozwoju 15 maja br skierował do KRS wiadomość drogą mailową, w której odsyła do regulaminów Tarczy Finansowej PFR oraz informuje, że w przypadku otrzymania decyzji negatywnej, odmawiającej przyznania subwencji w całości, istnieje możliwość złożenia kolejnego wniosku o subwencję w tym samym banku. Jednakże w sytuacji, gdy przyczyną decyzji negatywnej są niezgodności z danymi dotyczącymi stanu zatrudnienia, przychodów ze sprzedaży lub zalegania z podatkami/składkami na ubezpieczenia społeczne - przed złożeniem ponownego wniosku o subwencję - rozbieżności te należy wyjaśnić z ZUS lub właściwym urzędem skarbowym. 

Natomiast odpowiedź Ministerstwa Rozwoju przekazana 5 czerwca br. podkreśla, że resort monitoruje przyjęte rozwiązania, a po dokonaniu ewaluacji Programu (Tarczy Antykryzysowej) podjęte zostaną decyzje co do zasadności zmian i ich ostatecznego kształtu.  

 

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie