Krajowa Rada Spółdzielcza realizując zadania statutowe zaprasza do udziału w szkoleniu on-line: Walne Zgromadzenie w spółdzielni mieszkaniowej w 2020 r. z uwzględnieniem regulacji szczególnych wynikających ze stanu epidemii

 

termin:  2 września 2020 r. , godz. 1000 – 1500 (w tym 30-minutowa przerwa)

typ szkolenia: on-line (na platformie szkoleniowej ClickMeeting)

koszt369 zł* brutto 

 

Szkolenie może być traktowane jako szkolenie uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały Nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora.

Szkolenie poprowadzi mec. Grzegorz Abramek – radca prawny, Zastępca Prezesa Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, lustrator, wykładowca tematyki związanej z prawem spółdzielczym, autor licznych publikacji dotyczących prawa spółdzielczego i problemów stosowania go w praktyce.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 369 zł* brutto (300 zł netto) i obejmuje: 6 godzin dydaktycznych (45-min.) i materiały dydaktyczne.

*Możliwy do uzyskania rabat za zgłoszenie na wyżej wymienione szkolenie min. trzech uczestników z jednej spółdzielni - cena z rabatem: 332,10 zł brutto (270 zł netto)

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (POBIERZ)

Zgłoszenia na wyżej załączonym druku należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Wpłaty prosimy dokonać na nasze konto do 31 sierpnia 2020 r.:

Krajowa Rada Spółdzielcza

Bank Spółdzielczy w Raszynie
56 8004 0002 2001 0012 0711 0001
z dopiskiem: szkolenie 2 września 2020 r.

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Krajowej Radzie Spółdzielczej za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 31 sierpnia 2020 r. Zgłaszającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w całości. Po tym terminie rezygnacja ze szkolenia powoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami uczestnictwa. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia bez ponoszenia dodatkowych kosztów, ale każdorazowo wymagane jest poinformowanie o tym fakcie Krajową Radę Spółdzielczą za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Krajowa Rada Spółdzielcza zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych osób.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Przygotowanie W.Z. – obligatoryjna treść zawiadomienia, sposób doręczeń, skutki uchybień, zasady liczenia terminów

 2. Regulacje szczególne w związku z COVID-19, głosowanie korespondencyjne, termin odbycia, wymogi sanitarne

 3. Ograniczenia wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów

 4. Uczestnicy W.Z. - rejestr członków a przygotowanie listy obecności na W.Z. Informowanie o nabyciu członkostwa (od 09.09.2017 r.) a tym samym o prawie do udziału w W.Z., skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego K 3/19

 5. Udział pełnomocnika na W.Z. – zasady zgłaszania i forma, fałszerstwo pełnomocnictwa, wypełnienie blankietu – odpowiedzialność karna

 6. Uprawnienia członków przy zwoływaniu W.Z

 7. Zasady wykładania materiałów i upubliczniania zawiadomień w świetle regulacji RODO

 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności z uwzględnieniem zgłaszania sprawozdań do sądu

 9. Przyjęcie, ocena a zatwierdzenie sprawozdania z działalności – projekty uchwał

 10. Udział eksperta i pomocy prawnej – możliwości ograniczenia uczestnictwa

 11. Rodzaje uchwał podejmowanych na W.Z., wprowadzanie do porządku obrad nowych projektów i poprawek do uchwał

 12. Zasady liczenia głosów – nowe orzeczenia, kierunki interpretacyjne. Elektroniczne liczenie głosów

 13. Z. w częściach, charakter prawny części Walnego Zgromadzenia, moment podjęcia uchwał

 14. Podział nadwyżki bilansowej

 15. Wybory do Rady Nadzorczej a porządek obrad i wyłożenie projektu uchwały – obliczanie wymaganej większości

 16. Procedury wyboru członków Rady Nadzorczej, wymogi kandydatów do Rady Nadzorczej

 17. Stwierdzenie nieistnienia lub nieważności W.Z. a uchylenie uchwały

 18. Najczęstsze błędy na W.Z. i ich skutki w orzecznictwie

 

Kontakt z zespołem do spraw szkoleń w Krajowej Radzie Spółdzielczej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22/ 596 45 56

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie