W dniu 2 października 2020 r. odszedł od nas nagle Zbigniew Sulimczyk, prezes Zarządu Wielkopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Poznaniu, jednocześnie prezes Wielkopolskiej Spółdzielni „Rolnik”. Miał 87 lat, jednak cieszył się dobrym zdrowiem i do ostatnich chwil pełnił powierzone mu funkcje w strukturach organizacji spółdzielczych. Tym większym zaskoczeniem stała się dla nas wiadomość o Jego śmierci.

Należał do pokolenia, któremu powierzono pieczę nad utworzonymi po II wojnie światowej strukturami spółdzielczymi. Był m.in. wiceprezesem Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Poznaniu, następnie prezesem Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Koninie. W okresie przemian gospodarczych skutecznie zadbał o to, by dorobek wielkopolskiej spółdzielczości gminnej nie przeszedł w niepowołane ręce. Już w 1990 r. razem z grupą działaczy „Samopomocy Chłopskiej” zorganizował w Poznaniu Wielkopolską Spółdzielnię „Rolnik”, w której zrzeszyło się ponad 50 spółdzielni spod znaku zielonego kłosa. Osobiście zajmował się organizacją składów materiałów budowlanych w najdalszych zakątkach województwa oraz wspólnego zaopatrzenia w węgiel, pasze, środki do produkcji rolnej, oraz inne towary. W 1999 roku stał się inicjatorem Spółdzielczej Sieci Handlowej „Tęcza”, którą dziś tworzy około 200 sklepów spożywczych na terenie całej Wielkopolski. Dzięki Jego zabiegom własnością spółdzielni gminnych pozostało także Sanatorium „Lech” w Kołobrzegu, działające jako Spółdzielnia Sanatoryjno-Wypoczynkowa Lech, będąca spółdzielnią osób prawnych.

Prezes Zbigniew Sulimczyk dał się poznać jako Człowiek, dla którego praca zawodowa była źródłem największej życiowej satysfakcji, poświęcał jej niemal każdą wolną chwilę. Czuwał nad majątkiem „Samopomocy Chłopskiej” z gospodarskim zaangażowaniem i troską, idąc w ślady pionierów wielkopolskiej spółdzielczości. Jego pasją był również sport. Był zapalonym kibicem Lecha Poznań i współtwórcą stowarzyszenia Lech Poznań Business Club, poprzez które spółdzielnie wspierały poznańskich piłkarzy. Za swą działalność społeczną odznaczony został najwyższymi odznaczeniami państwowymi, w tym Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 8 października o godz. 12:00 na cmentarzu Miłostowskim w Poznaniu (wejście od ulicy Warszawskiej).

 

Rodzinie i Bliskim Zmarłego  przekazujemy serdeczne wyrazy współczucia

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie