Podpisane w sierpniu porozumienie o partnerskiej współpracy pomiędzy Krajową Radą Spółdzielczą a Stowarzyszeniem na rzecz efektywności im. Prof. Krzysztofa Żmijewskiego przynosi pierwsze efekty. W dniu 29 września br. zorganizowano w formie „internetowej” spotkanie informacyjne na temat spółdzielni energetycznych z udziałem działaczy samorządowych i rolników z terenu gminy Elbląg. Uczestniczący w niej przedstawiciel KRS mówił o rozwoju spółdzielczości polskiej oraz zasadności podejmowania tego typu przedsięwzięć lokalnych w formie spółdzielczej. Wskazał także na nasz udział w czasie konsultacji społecznych nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, która stworzyła podstawy prawne do powoływania tego typu podmiotów. Nie ukrywał, że niektóre przepisy w tym zakresie wymagają ze strony decydentów poważnej analizy pod katem zasadności przyjętych rozwiązań. Dotyczy to głównie zasad współpracy z operatorami sieci dystrybucyjnych, co w wielu wypadkach może decydować o sukcesie lokalnej inicjatywy. Powiedział, że wspólnie ze Stowarzyszeniem, KRS będzie lobbowała na rzecz zmiany przepisów, które naszym zdaniem są przeszkoda w rozwoju spółdzielni energetycznych.

Przedstawiciele Stowarzyszenia mówili również o swoich doświadczeniach ze współpracy z właściwymi resortami w zakresie promowania rozwoju energetyki lokalnej oraz o aspektach prawnych i technicznych funkcjonowania spółdzielni energetycznych.  Podkreślali także, że współpraca w tym obszarze z KRS jest dla nich cenną inicjatywą, która może przynieść pozytywne efekty na rzecz lobbingu i promowania tego typu inicjatyw.

Zabierający głos w dyskusji przedstawiciele środowiska lokalnego potwierdzali żywe zainteresowanie rozwojem energetyki lokalnej. Bardzo trafnie wskazywali, że każde rozwiązanie, które prowadzi do obniżenia kosztów energii i dalszego uniezależniania się od zewnętrznych dostawców energii jest godne zainteresowania. Wskazywali przy tym, że oczekują większej pomocy organizacyjnej i finansowej ze strony państwa, a rozwój energetyki ekologicznej powinien być wspierany nie tylko deklaracjami, ale przede wszystkim konkretnymi działaniami.

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie