Już 14 października br. rusza nabór wniosków o bezzwrotne dotacje płynnościowe dla mikro i małych przedsiębiorców z województwa mazowieckiego. Pula dostępnych środków to 44,7 mln zł. Nabór wniosków będzie trwał do 21 października. 

Wsparcie zostanie uruchomione w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Jego wysokość uzależniona będzie od liczby zatrudnionych pracowników na podstawie umowy o pracę. Przedsiębiorcy będą mogli wnioskować o pomoc w wysokości od ok. 23,5 tys. zł (w przypadku firm jednoosobowych) do nawet ok. 164,7 tys. zł (w przypadku małych przedsiębiorców zatrudniających 49 pracowników).

O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący jako przeważającą działalność: transportową, gastronomiczną, działalność agencji reklamowych, fotograficzną, artystyczną i literacką, sportową, rozrywkową oraz drukarską.

Wsparcie skierowane jest dla firm, które w wyniku epidemii odnotowały spadek przychodów netto ze sprzedaży o co najmniej 50% (pod uwagę brana jest suma przychodów netto z czerwca, lipca i sierpnia 2020 r. w porównaniu do tego samego okresu w 2019 r.).

Dofinansowanie obejmie zaspokojenie bieżących, pilnych potrzeb przedsiębiorstwa przez maksymalnie 3 miesiące. Firmy będą mogły przeznaczyć dotacje m.in. na: wynagrodzenia pracowników, pokrycie zobowiązań publiczno-prywatnych, pokrycie zobowiązań handlowych, zaległych faktur, kosztów użytkowania infrastruktury czy zakupu towarów.

Każdy przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej. Wszelkie szczegóły dotyczące sposobu składania wniosków i kryteriów naboru dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

 

 

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie