3 grudnia 2020 roku odszedł od nas dr Marcin Kwiecień, długoletni pracownik Biura Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej. Miał zaledwie 54 lata, a ostanie 10 lat swojego życia poświęcił pracy w ruchu spółdzielczym. Był historykiem, absolwentem Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalizującym się w dziejach organizacji gospodarczych i politycznych II Rzeczypospolitej oraz lat wojny i okupacji. Od 2010 roku współpracował z Krajową Radą Spółdzielczą, początkowo jako wykładowca i autor artykułów historycznych. W 2012 roku dołączył do Zespołu Samorządu i Promocji obejmując stanowisko specjalisty odpowiedzialnego za organizację wydarzeń promocyjnych, nie zarzucając jednak pracy naukowej i badań poświęconych historii ruchu spółdzielczego.

Przez ten czas dał się poznać jako znakomity organizator, powszechnie lubiany dzięki swojej wysokiej kulturze osobistej, wiedzy i wyjątkowej życzliwości. Prowadził wszystkie spółdzielcze uroczystości, co roku przygotowywał trzy najważniejsze imprezy Krajowej Rady Spółdzielczej – centralne obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości połączone z rozstrzygnięciem konkursów dla liderów spółdzielczych oraz konkursu na prace naukowe z zakresu spółdzielczości, a także spółdzielczą spartakiadę zimową i Festiwal Spółdzielczych Zespołów Artystycznych w Polanicy Zdroju. Zasiadał w licznych komisjach konkursowych, wspomagał Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce występując z wykładami historycznymi podczas każdej Nocy Muzeów. Angażował się w pracę redakcji „Tęczy Polskiej”, publikując teksty na wiele bieżących tematów, ale także tworząc popularnonaukowe cykle poświęcone historii, pionierom ruchu spółdzielczego i ruchu ludowego. Całe życie związany był z rodzinnym Radomiem, gdzie również udzielał się społecznie. Był nauczycielem akademickim, pedagogiem, ale najbardziej pociągała go praca na rzecz parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego, gdzie był ministrantem i lektorem, wygłaszał również liczne otwarte wykłady poświęcone historii Polski. W 2018 roku problemy zdrowotne zmusiły go do zakończenia kariery zawodowej w Krajowej Radzie Spółdzielczej, jednakże cały czas był w kontakcie ze spółdzielcami, lubiany i poważany. Miał dar zjednywania sobie ludzi swoją wyjątkową dobrocią i cierpliwością. Nigdy nikomu nie odmawiał pomocy, kierując się w życiu tradycyjnymi wartościami i dobrem innych.  

Pogrzeb dr. Marcina Kwietnia odbędzie się 8 grudnia (wtorek) o godz. 10.30 w parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu.   

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie