Krajowa Rada Spółdzielcza jest naczelnym organem samorządu spółdzielczego. Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2020 r., poz. 275 ze zm.), wydatki Krajowej Rady Spółdzielczej pokrywa się ze składek organizacji spółdzielczych według zasad określonych przez Kongres oraz innych dochodów i darowizn. VI Kongres Spółdzielczości, który odbył się w grudniu 2016 roku uchwalił wysokość składki członkowskiej na okres najbliższej czteroletniej kadencji tj. 550 złotych.

Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej uchwałą nr 17/2019  z dnia 18 grudnia 2019 roku zwołało VII Kongres Spółdzielczości, wyznaczając jego datę na I kwartał 2021 roku oraz określając liczbę delegatów VII Kongresu Spółdzielczości w liczbie 600. Tak jak poprzednio, Kongres Spółdzielczości ma mieć charakter plenarny.

Z dniem 20 marca 2020 roku, na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.), na terytorium Polski został wprowadzony stan epidemii.

Skutkiem ogłoszenia stanu epidemii na terytorium Polski było wprowadzenie ustawowych i pozaustawowych działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii. Jednym z takich działań są zakazy oraz ograniczenia dotyczące zgromadzeń i spotkań.

Mając na uwadze powyższe ograniczenia oraz prognozowane przedłużenie stanu epidemii, Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej uchwałą nr 12/2020 z dnia 7 lipca 2020 roku, przesunęło termin VII Kongresu Spółdzielczości na grudzień 2021 roku.

Jak z powyższego wynika, z uwagi na epidemię COVID-19, planowany na I kwartał 2021 roku, VII  Kongres Spółdzielczości nie mógł się odbyć. Ustalenie nowej wysokości składki na kolejną kadencję nie jest możliwe.  Wysokość składki ustalona w 2016 r. pozostaje w niezmienionej wysokości.

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie