Do 15 lutego 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi potrwa I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Skierowane do konsultacji dokumenty (projekt planu wraz z załącznikami) oraz formularz do zgłaszania propozycji zmian do Ministerstwa dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr 

Zgłoszone uwagi pomogą w wypracowaniu rozwiązań, które będą szansą dla Polski w kształtowaniu przyszłych instrumentów interwencji. Ułatwią dostosowywanie ich do krajowych uwarunkowań, przy jednoczesnym kształtowaniu zasad i warunków dostępu do wsparcia.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem i zgłaszania uwag.

 

Zapraszamy również do zapoznania się z pismem Krajowej Rady Spółdzielczej do Krajowych Związków Spółdzielni Rolniczych i Wiejskich w sprawie zgłoszenia uwag w ramach konsultacji projektu Planu Strategicznego WPR dla Polski na nową perspektywę finansową UE do 2027

Wersja pdf pisma z załącznikiem (przejdź)

Więcej stanowisk na stronie: https://www.krs.org.pl/krs/wystapienia-krajowej-rady-spoldzielczej

 

 

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie