Krajowa Rada Spółdzielcza przekazała Ministrowi Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej opinię do projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce. Treść uwag konsultowana była z Krajowymi Związkami Spółdzielczymi.

W opinii podkreślono, że dystrybucja środków, realizowana za pomocą krajowych i regionalnych programów, powinna obejmować również potrzeby i wyzwania stojące przed sektorem spółdzielczości polskiej, którego poszczególne branże pełnią ważną rolę w życiu społecznym i gospodarczym lokalnych społeczności. Jednak w ocenie KRS w projekcie Umowy Partnerstwa brak jest odpowiedniego do potrzeb wsparcia form wspólnego działania, ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielni - już funkcjonujących i nowotworzonych.

Wsparcie spółdzielczości jest szczególnie ważne wobec rosnących wymagań konsumentów, agresywnej konkurencji na rynku coraz większych graczy oraz planowanych bardzo dużych zmian w ochronie środowiska i klimatu. Reagowanie na te zmiany wiąże się z koniecznością ponoszenia przez spółdzielnie, które mają ograniczone możliwości kapitałowe, znaczących nakładów inwestycyjnych. Stąd możliwość korzystania ze wsparcia ma tak duże znaczenie dla ich dalszego działania.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią opinii (poniżej).

 

Do pobrania:

Opinia KRS do projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce (PDF)

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie