W dniu 8 marca br. w  „Domu pod Orłami” przedstawiciele KRS: prezes Zarządu - dr inż. Mieczysław Grodzki i przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego - dr Jerzy Jankowski spotkali się z szefem Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewica - dr. Krzysztofem Gawkowskim.

Spółdzielcy wyrazili podziękowanie za liczne prospółdzielcze inicjatywy, jakie w ostatnim czasie podjęli posłowie Lewicy – przede wszystkim za zainicjowanie podjętej przez Sejm RP w dniu 28 października ubr. uchwały w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy uchwalenia pierwszej w Polsce ustawy o spółdzielniach oraz za poselski projekt ustawy o spółdzielniach uczniowskich. Poseł Gawkowski otwarcie przyznaje się do swoich spółdzielczych korzeni (pochodzi z Wołomina, a dzieciństwo spędził w osiedlu „Słoneczna”, należącym do Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego) i wspiera inicjatywy spółdzielcze swoimi działaniami. W ubiegłym roku interweniował u Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klubów osiedlowych Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu, które Spółdzielnia zamierzała zlikwidować z powodów ekonomicznych. Podczas spotkania przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej przekazali szefowi Klubu Parlamentarnego Lewica pamiątkowy medal oraz reprint ustawy o spółdzielniach z 1920 r.

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie