W dniu 10 marca odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Organizacji Spółdzielczości Rolniczej ICAO, tak jak wszystkie ostatnie przeprowadzone w sposób zdalny na platformie ZOOM. KRS reprezentowana była przez prezesa dr. inż. M. Grodzkiego. Podczas obrad, którym przewodniczył prezydent ICAO Sung-hee Lee, wysłuchano sprawozdania sekretarza generalnego Jaemina Parka, który przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2020 oraz plan pracy i proponowany budżet na rok 2021.

Dyskutowano też o zaplanowanych na ten rok obchodach 70-lecia ICAO, w ramach których powstać ma okolicznościowa książka historyczna oraz o możliwym terminie wyborów nowych władz organizacji. Z satysfakcją odnotowano fakt, że ICAO liczy już 37 organizacji spółdzielczych z 32 krajów, w tym 10 z Europy, 6 z Afryki, 17 z Azji i regionu Oceanu Spokojnego oraz 4 z obu Ameryk.

Ważnym punktem była prezentacja koncepcji projektów regionalnych, które mają być w 2021 roku realizowane w ramach ICAO. Na propozycję prezesa M. Grodzkiego projekt europejski będzie dotyczył roli spółdzielni w walce z marnowaniem żywności, a pracować nad nim będą wspólnie KRS i turecka organizacja ORKOOP. W ramach projektu przeprowadzone będą badania ankietowe on-line w wybranych spółdzielniach obydwu krajów, zebrane dobre praktyki w zakresie ograniczania marnowania żywności i zorganizowane międzynarodowe webinarium na ten temat.

Polskim akcentem była też krótka dyskusja na temat spółdzielczości uczniowskiej, która wywiązała się w związku z prośbą KRS o wystosowanie przez prezydenta ICAO listu do władz RP popierającego złożony do Sejmu projekt ustawy o spółdzielniach uczniowskich. Szczególne zainteresowanie takimi spółdzielniami wyrazili przedstawiciele Malezji i Turcji, a prezydent Sung-hee Lee obiecał przygotowanie odpowiedniego listu.

Na koniec zadecydowano, że następne posiedzenie Komitetu Wykonawczego odbędzie się w III kwartale, również w formule on-line, zaś na osobiste spotkanie wszystkich członków szansa nadejdzie dopiero na przełomie listopada i grudnia – oczywiście jeśli okoliczności covidowe na to pozwolą – przy okazji Kongresu MZS w Seulu.

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie