Na początku marca Międzynarodowy Związek Spółdzielczy ogłosił interesujący raport z badań Młodzi ludzie a spółdzielnie – idealne połączenie mający na celu promowanie mocniejszego zaangażowania młodzieży w spółdzielczość. W oparciu o obszerną analizę wyzwań i oczekiwań młodych ludzi z ruchu spółdzielczego i spoza niego w 20 krajach, raport przedstawia listę siedmiu zaleceń skierowanych do liderów spółdzielczych w celu lepszego wspierania młodzieży przez spółdzielnie.

Są to:

  1. zwiększanie wiedzy – wspieranie edukacji i budowanie wiedzy na temat spółdzielni;

  2. poprawa wizerunku – skuteczniejsze informowanie o korzyściach płynących z funkcjonowania spółdzielni;

  3. rozwój struktury – tworzenie autentycznych struktur spółdzielni zorientowanych na młodzież;

  4. budowanie kultury – pielęgnowanie prawdziwej kultury spółdzielczej;

  5. wzmacnianie partnerstw – konstruktywna współpraca z innymi organizacjami, aby osiągnąć wspólne cele;

  6. promowanie godnej pracy i zatrudnienia – dążenie do postępowych wizji zatrudnienia młodzieży;

  7. wspieranie sprzyjającego środowiska – praca na rzecz stworzenia sprzyjającego otoczenia dla spółdzielni i spółdzielczej przedsiębiorczości młodzieży.

Raport powstał w ramach Programu Rozwojowego realizowanego w partnerstwie z Cooperatives Europe i Unią Europejską i jest wspólnym dziełem ogólnoświatowego biura MZS, jego czterech biur regionalnych i Sieci Młodzieży MZS, przy wsparciu merytorycznym Co-operative College z Wielkiej Brytanii.

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie