Zapraszamy do obejrzenia międzynarodowej konferencji on-line: Legal and Economic Perspectives of Energy Cooperatives' Development in Poland and other countries. Głównym organizatorem wydarzenia jest Zakład Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja rozpocznie się 27 maja 2021 r. (czwartek) o godzinie 10 i będzie odbywała się w języku angielskim.

W ramach konferencji poruszone zostaną prawne, ekonomiczne i środowiskowe zagadnienia zakładania oraz funkcjonowania spółdzielni energetycznych w Polsce, Niemczech, USA, Włoszech, Grecji, Brazylii i innych krajach, a także kwestie prawne dotyczące energii ze źródeł odnawialnych. Zagadnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz energetyki obywatelskiej są istotne dla rozwoju każdego państwa i regionów, zwłaszcza w czasach COVID-19.

PROFRAM KONFERENCJI

Konferencja ma na celu stworzenie forum dyskusji pomiędzy naukowcami z wielu krajów, przedstawicielami administracji i środowisk lokalnych oraz prawnikami zajmującymi się zagadnieniem odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika, energetyka wiatrowa, biogazownie).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Konferencji http://cooperatives.home.amu.edu.pl/index.html

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie