99. Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości MZS

27. Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości ONZ

 

pod hasłem „Razem Odbudujemy się Lepiej

 

Posłanie Prezydenta Międzynarodowego Związku Spółdzielczego Ariela Guarco

 

Witajcie spółdzielczy przyjaciele z całego świata!

Nadchodzi nasz dzień – Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości, podczas którego ponad miliard członków trzech milionów spółdzielni ze wszystkich kontynentów może pokazać swoja siłę. W tym roku pragniemy zaprosić wszystkich byśmy „Razem Odbudowali Lepiej” tkankę ekonomiczną i społeczną zniszczoną przez pandemię. Wszyscy odczuliśmy w globalnej skali wpływ tego kryzysu zdrowotnego, społecznego i gospodarczego. Ten kryzys skupia naszą uwagę na permanentnych nierównościach, które sprawiają, że zastanawiamy się, jak moglibyśmy przebudować świat w taki sposób, by nikt nie został pominięty.

By lepiej wyjść z tego kryzysu, musimy działać wspólnie. Kierowani wartością solidarności możemy wszyscy wnieść nasz wkład by zbudować  pewniejszą i sprawiedliwą przyszłość, tak by wszyscy mogli żyć w godności. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, konieczny jest model gospodarki kierowanej przez społeczności i ukierunkowany na wspólne dobro. Model spółdzielczy jest tą odpowiedzią. Od dawna udowadnialiśmy, że jest możliwe wytwarzać, konsumować, oszczędzać, edukować, służyć innym i żyć razem, mając na uwadze zarazem dobro ludzi, jak i środowiska. Musimy pracować razem, by osiągnąć ten spółdzielczy paradygmat rysujący się na horyzoncie. Wszyscy – spółdzielnie, organizacje i ludzie – musimy dziś działać razem, by osiągnąć sprawiedliwą odbudowę w tym skomplikowanym świecie.

Chciałbym skorzystać z tej okazji, by wyrazić uznanie wszystkim spółdzielniom i ich członkom za ogromny wysiłek, jaki już poczynili i różnicę, jaką już pokazali, by uczynić trwałymi i zrównoważonymi pracę, produkcję, konsumpcję, zdrowie, finanse, komunikację, podstawowe usługi i wiele innych dziedzin działalności, które stanęły wobec trudności.

„Razem Odbudujemy się Lepiej” jest wezwaniem do dalszego wprowadzania w życie naszych spółdzielczych zasad. Jest wezwaniem do dalszego tworzenia szans dla młodych ludzi, dla kobiet i najbardziej wrażliwych członków naszych społeczeństw tak, by mogli zrealizować swoje nadzieje i marzenia w życiu osobistym i zawodowym. Jest wezwaniem do dalszego wprowadzania innowacji, by sprostać nowym wyzwaniom stwarzanym przez postęp technologiczny przy jednoczesnym umieszczaniu ludzi i środowiska przyrodniczego w centrum tego postępu. Jest wezwaniem do dalszego potwierdzania naszego oddania sprawie pokoju i działaniom, by osiągnąć prawdziwy pokój będący wynikiem społecznej, ekonomicznej i kulturalnej równości pomiędzy ludźmi.

W swojej historii nasz ruch spółdzielczy stawał w obliczu różnych światowych kryzysów. Niektóre, jak kryzys, który przeżywamy obecnie, dotykały całą ludzkość. Nasza mocna tożsamość spółdzielcza oparta jest na jedynych w swoim rodzaju wartościach i zasadach, które ukierunkowane są na realizacje potrzeb i aspiracji ludzi. W czasach kryzysów ta tożsamość pomagała odbudowywać społeczności, które stawały się bardziej odporne. Wskazują na to nasze spółdzielcze doświadczenia w każdym kraju, regionie i branży. Dlatego, z okazji tego Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości, uczyńmy nasze głosy lepiej słyszalnymi. Dumnie ukazujmy nasza tożsamość i wzywajmy wszyscy byśmy „Razem Odbudowali się Lepiej”.

Szczęśliwego Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości!

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie