Projekt ToTCOOP+i TECH a dokładnie Technology for the Training Innovation in the European Agri-food Cooperatives of the digital era (Technologia na rzecz innowacji szkoleniowych w europejskich spółdzielniach rolno-spożywczych ery cyfrowej) to projekt, którego celem było wsparcie przedstawicieli spółdzielni poprzez opracowanie systemu szkoleń z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Jednym z partnerów projektu jest Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

Projekt jest kontynuacją projektu ToTCOOP+i realizowanego w ramach Erasmus+ (głównego programu UE w dziedzinie edukacji i szkolenia zawodowego). Projekt ToTCOOP+i (strategiczne partnerstwo na rzecz innowacji w zakresie szkolenia trenerów europejskich spółdzielni rolno-spożywczych) miał na celu poprawę jakości oferty kształcenia i szkolenia zawodowego w sektorze spółdzielczym UE. Projekt ToTCOOP+i - jak i projekt ToTCOOP+i Tech - był przeznaczony oryginalnie dla spółdzielni rolno-spożywczych. Doświadczenia partnerów wdrażających projekt stały się punktem wyjścia do nowego projektu ToTCOOP +i Tech, który ma na celu kontynuację wsparcia sektora spółdzielczego poprzez ulepszanie obecnej oferty szkoleniowej realizowanej przez partnerów Projektu (w szczególności dla spółdzielni rolno-spożywczych).

 

Cele projektu ToTCOOP + i Tech

Twórcy projektu zdefiniowali następujące cele projektu:

Cel 1 - Przekształcenie obecnej oferty szkoleniowej w sektorze spółdzielczym w krajach UE w szkolenia oparte na wykorzystaniu technologii cyfrowej;

Cel 2 - Wzmocnienie kompetencji liderów, kadry zarządzającej spółdzielni, szczególnie tych działających w sektorze rolno-spożywczym poprzez zwiększenie ich zaangażowania w proces szkoleniowy;

Cel szczegółowy - Wzmocnienie zdolności pedagogicznych, metodologicznych i proceduralnych trenerów wspierających rozwój spółdzielni rolno-spożywczych oraz organizacji oferujących usługi szkoleniowe i doradcze dla spółdzielni rolno-spożywczych.

 

Partnerstwo

Przy projekcie współpracowało siedmiu partnerów z sześciu krajów europejskich. Partnerstwo projektowe ToTCOOP+i TECH:

 • jest koordynowane przez ICOS (Irlandzka Organizacja Zrzeszająca Spółdzielnie),
 • obejmuje jednego wiodącego dostawcę VET (Vocational Education and Training = kształcenie i szkolenie zawodowe) CHANGEMAKER ze Szwecji,
 • firmę informatyczną specjalizującą się w edukacyjnych rozwiązaniach technologicznych (GRIFO MULTIMEDIA z Włoch),
 • spółdzielnię świadczącą usługi doradztwa technicznego (MEDATLANTIA CONSULTORIA EUROPEA z Hiszpanii)
 • stowarzyszenie AGACA (Galicyjskie Stowarzyszenie Spółdzielni Rolno-Spożywczych) i SNRSS (Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych) z Polski,
 • organizację świadcząca usługi doradcze i doradcze dla przedsiębiorców i spółdzielni z obszarów wiejskich (ŁOTEWSKIE CENTRUM DORADCZE I SZKOLENIOWE WIEJSKIE).

 

Beneficjenci projektu

Projekt skierowany jest do menedżerów i trenerów uczestniczących organizacji, stowarzyszeń wiejskich spółdzielni, podmiotów publicznych na poziomie lokalnym / regionalnym / krajowym, młodych ludzi pracujących w sektorze spółdzielczym, członków małych i średnich spółdzielni rolno-spożywczych, menedżerów spółdzielni socjalnych.

 

Materiały i narzędzia wypracowane w ramach realizacji projektu

W ramach realizacji projektu wypracowano:

 

Aplikacja MY COOP 

Aplikacja MY COOP to mobilny kurs spółdzielczy przeznaczony dla menedżerów i członków spółdzielni oraz dla wszystkich, którzy są zainteresowanych tematami związanymi ze spółdzielczością oraz zarządzaniem. Aplikacja jest bezpłatna i dostępna do pobrania w App Store oraz w Google Play 

Treści w aplikacji obejmują 10 modułów:

 • Spółdzielczość - aspekty formalno-prawne
 • Rola dyrektorów i menadżerów spółdzielni
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Raportowanie finansowe
 • Planowanie strategiczne
 • Zarządzanie marketingiem
 • Zarządzanie polityką rolną
 • Finanse i inwestycja
 • Strategiczne zarządzanie ryzykiem
 • PR i komunikacja

Każdy moduł obejmuje trzy elementy: kurs, quiz oraz film edukacyjny. Aplikacja dostępna jest w językach: angielskim, polskim, hiszpańskim i łotewskim.

 

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na oficjalnej stronie projektu: http://totcoopitech.eu/?lang=pl 

 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie