Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił konkurs dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2023 roku w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022-2023. Konkurs dotyczy operacji, których tematyka mieści się w zakresie jednego z działań określonych w planie działania KSOW na lata 2014 – 2020.

Jednym z nich jest działanie 9 „Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji”. W jego ramach można składać wnioski o wybór operacji z zakresu tematycznego Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich oraz poprawa sytuacji rolnika w łańcuchu dostaw – wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących m.in. korzyści ze współpracy rolników w formie spółdzielni, zrzeszeń, spółek handlowych, w tym także o statusie grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. Operacje mogą być realizowane m.in. w formie szkolenia, warsztatu, konferencji, publikacji itp.

Wnioski o wybór operacji należy składać do 22 grudnia 2022 r. do 16 jednostek regionalnych KSOW działających przy samorządach województw. Więcej informacji nt. warunków uczestnictwa w konkursie znajduje się na stronie https://ksow.pl/konkurs-7/2022

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie