Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało ogłoszenie dotyczące naboru wniosków o przyznanie akredytacji i statusu ośrodka wsparcia ekonomii społecznej (OWES).

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Departamentu Ekonomii Społecznej:
https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl...

Na stronie resortu dostępne są do pobrania następujące dokumenty:

Zainteresowane spółdzielnie socjalne, pracy, inwalidów i niewidomych oraz spółdzielnie produkcji rolnej zapraszamy do odwiedzenia strony MRiPS.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie