Na portalu resortu rolnictwa pod adresem https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne3 została utworzona zakładka „Wytyczne”, poświęcona pracom nad wytycznymi instytucji zarządzającej dla Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Wytyczne, obok postanowień Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz regulaminów naborów wniosków o przyznanie pomocy, będą stanowić podstawę systemu realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W zakładce będą umieszczane kolejne projekty wytycznych kierowane do opiniowania, aktualnie obowiązujące, jak również archiwalne wersje wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zachęcamy do zapoznania się z poszczególnymi projektami wytycznych oraz wsparcia ich procesu konsultacyjnego.

 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie