Zakład Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska UAM organizuje konferencję naukowo–szkoleniową on-line w dniu 10 stycznia 2023 roku Wspólna Polityka Rolna po 2022 roku, ze szczególnym uwzględnieniem planów strategicznych państw członkowskich Unii Europejskiej ( godz. 9.00 – 17.00). 

W pierwszej sesji w j. polskim zaprezentowany zostanie wykład przez Komisarza Unii Europejskiej dsrolnictwa - Janusza Wojciechowskiego na temat nowej Wspólnej Polityki Rolnej oraz wyzwań europejskiego rolnictwa.  Następnie referaty przedstawione zostaną przez Dyrektorów Departamentów MRiRW dotyczące polskich regulacji prawnych albo ich projektów w zakresie WPR po 2022 r. m.in. system płatności bezpośrednich w latach 2023 – 2027, ekoschematy, wsparcie unijne związane ze zrzeszeniem się producentów rolnych, łańcuchami dostaw, energią odnawialną, adresowane do młodych rolników, inwestycje w gospodarstwach rolnych. W dalszej części nastąpią referaty naukowców z UW, UAM, UMCS oraz panel dyskusyjny. 

Sesja druga będzie w j. angielskim, a przedstawiciele DGAGRI (Bruksela) oraz Naukowcy m.in. z Włoch, Hiszpanii, Francji, Słowenii, Austrii przedstawią wybrane aspekty WPR, Planów Strategicznych WPR 2023-2027 i ich wdrażanie w tychże krajach.   

  

 

Wstępny program konferencji - PRZEJDŹ (.pdf)

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie