Rusza program „Energia dla wsi”. Program został przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z łącznego budżetu programu 1 mld zł pierwszy nabór obejmie 100 mln zł – nabór wniosków został zaplanowany od 25 stycznia do 15 grudnia br. O wsparcie będą mogły ubiegać się rolnicy, spółdzielnie energetyczne – te dopiero powstające, jak i te już istniejące – oraz ich członkowie.

Ze wsparcia w ramach programu mogą korzystać spółdzielnie już działające w ramach różnych branż spółdzielczości, które uzyskają status spółdzielni energetycznej. Jest to wypełnienie jednego z głównych postulatów KRS zgłaszanych w zakresie warunków dla działania spółdzielni energetycznych.

Na ten moment, mimo wypracowania pozytywnych zmian do nowelizacji Ustawy o OZE w zakresie spółdzielni energetycznych (prace trwają), istnieje jeszcze kilka ograniczeń m.in. ograniczenia obszarowe wskazane w art. 38e Ustawy o OZE tj. prowadzenie działalności na obszarze gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej lub na obszarze nie więcej niż 3 tego rodzaju gmin bezpośrednio sąsiadujących ze sobą – postulaty zniesienia tych ograniczeń zostały przekazane do Ministerstwa (pismo PDF) i są przedmiotem analizy.

Szczegółowe informacje o programie „Energia dla wsi” oraz pierwszym naborze znajdą Państwo w poniższych linkach: 

Informacja MKiŚ https://www.gov.pl/web/klimat/rusza-program-energia-dla-wsi

Informacja MRiRW https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rusza-program-energia-dla-wsi

Informacja NFOŚiGW – szczegółowe informacje o programie oraz warunki naboru i dokumentacja  https://www.gov.pl/web/nfosigw/energia-dla-wsi

 

Link do Ustawy o OZE – spółdzielnie energetyczne (w trakcie prac nowelizacyjnych) – główne zapisy dot.  spółdzielni energetycznych:  Art. 2.  pkt. 33a)   oraz  Art. 38 c do 38 o:

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/odnawialne-zrodla-energii-18182244

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie