Dziękując wszystkim organizacjom spółdzielczym, które dotąd przekazały darowizny na rzecz pierwszej ukraińsko-polskiej Spółdzielni Pracy KOOPERATYWA RAZEM, która stworzyła miejsca pracy dla ukraińskich uchodźczyń i uchodźców, pragniemy przekazać informacje o rezultatach Państwa wsparcia.

Mamy przyjemność poinformować, że dzięki Państwa zaangażowaniu i szczególnej hojności członkowie spółdzielni dziś remontują oraz wyposażają kuchnię, w której przygotowywane będą pierożki-lepioszki. Adaptacja wynajętego lokalu przeprowadzana jest głównie przez członków spółdzielni, jedynie do prac specjalistycznych zatrudniani są fachowcy zewnętrzni. Zakupione dotąd wyposażenie to w dużej mierze znacznie tańszy sprzęt używany.

Przed członkami spółdzielni ostatni etap przed uruchomieniem projektu i ciągła praca na szkoleniach i kursach, związana choćby z pokonywaniem bariery językowej i koniecznością dywersyfikacji działalności (sprzedaż uliczna, dostarczanie pierożków do sklepów spółdzielni spożywców „Społem”, stacjonarne wydawanie posiłków w Sali konsumpcyjnej przy kuchni).

Kooperatywa Razem wciąż jednak potrzebuje wsparcia na tym ostatnim, kluczowym etapie uruchamiania projektu. Dlatego też przekazujemy Państwu pismo Spółdzielni zawierające prośbę o wsparcie. Mamy nadzieję, że kolejny przejaw solidarności spółdzielczej przybliży Członków Spółdzielni do spełnienia marzenia o normalnym życiu w Polsce.

Spółdzielnia Pracy Kooperatywa Razem - pismo (.pdf)

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie