2 marca br. została ogłoszona VI edycja Konkursu o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023. Do udziału zaproszone są podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego.

Konkurs ma na celu wyróżnienie podmiotów przyczyniających się do rozwoju społecznego i gospodarczego środowisk lokalnych. Podmioty te z sukcesem angażują się w realizację misji społecznej, jednocześnie prowadząc działalność ekonomiczną. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. W jednej z kategorii zostaną także wybrane samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej.

Termin na składanie wniosków upływa 31 marca. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas VII Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej w czerwcu br. W ramach tegorocznej – szóstej edycji Konkursu przyznane zostaną certyfikaty w pięciu kategoriach:

Kategoria

I. Debiut roku

II. Najlepszy pracodawca

III. Sukces rynkowy

IV. Pożyczka z korzyścią społeczną

V. Społecznie odpowiedzialny samorząd

Uprawniony Podmiot

PES

PES

PES

PES

JST

Dodatkowe wymagania

Posiadanie osobowości prawnej*, rejestracja w roku 2022

Posiadanie osobowości prawnej*, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego

Posiadanie osobowości prawnej*, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego

Posiadanie osobowości prawnej, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego, zgłoszenie przedsięwzięcia nieocenianego dotąd w poprzednich edycjach Konkursu.

Gmina lub powiat

* W przypadku CIS, KIS, WTZ, ZAZ wymóg posiadania osobowości prawnej spełniany jest przez podmiot prowadzący.

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody w postaci:

a) pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości ok. 10 000 zł (dla kategorii I-IV),

b) produkcji filmów o działalności laureatów,

c) udziału w targach branżowych  (dla kategorii I-IV),

d) udziału w wizytach studyjnych.

Podmioty Certyfikowane otrzymają o nagrody w postaci pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości ok. 3 000 zł (dla kategorii I-IV)

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o Konkursie pod adresem:

https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Znak,jakosci,Ekonomii,Spolecznej,2023...

Wszyscy zainteresowani udziałem w Konkursie zaproszeni są do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego za pomocą generatora wniosków, dostępnego na stronie:

www.znakjakosci.mrips.gov.pl

 

Organizatorem konkursu jest:

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Departament Ekonomii Społecznej

 

Partnerami konkursu są:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie