Wszystkich zainteresowanych tematyka spółdzielni uczniowskich a w szczególności instruktorów i opiekunów spółdzielni uczniowskich informujemy o wakacyjnym kursie „SU krok po kroku”, który organizuje Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w Krakowie w dniach od 2 sierpnia 2023 do 4 sierpnia 2023 r.

Podczas szkolenia uczestnicy nabędą lub wzmocnią kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji instruktora/opiekuna spółdzielni uczniowskiej. Zakres szkolenia będzie obejmował całokształt tematów dotyczących działania spółdzielni uczniowskiej, zarządzania nią, prowadzenia rozliczeń i dokumentacji. Zajęcia będą odbywać się w grupach uwzględniając potrzeby uczestników szkolenia. W formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie http://www.frsu.pl/ można proponować tematy, które powinny zostać uwzględnione w programie.

Wstępnie zaplanowany zakres szkolenia:

  • Spółdzielnia uczniowska krok po kroku. Skrót najważniejszych informacji. Statut, dokumentacja samorządowa, organizacja, planowanie i realizacja działań. Najczęściej pojawiające się pytania.
  • Kompetencje i zadania organów spółdzielni.
  • ABC księgowości spółdzielni uczniowskich. Podstawowe pojęcia ekonomiczne i księgowe, rodzaje kont. Funkcjonowanie kont kosztowo - przychodowych. Przykładowe księgowania. Księgowość i sprawozdawczość spółdzielni w praktyce. Księgowanie operacji nietypowych. Ustalanie wyniku finansowego (z uwzględnieniem inwentaryzacji), sporządzanie „Informacji rocznej” SU.
  • BHP w szkole i w działaniach spółdzielni uczniowskich z uwzględnieniem aktualnej sytuacji i zagrożeń epidemiologicznych oraz wytycznych dla placówek oświatowych.

Uczestnicy kursu zostaną podzieleni na grupy, a zajęcia będą dostosowane do potrzeb uczestników, dlatego szczegółowy program zostanie przekazany po zakończeniu rekrutacji.

Wszelkie informacje o szkoleniu (formularz zgłoszeniowy, cena, miejsce szkolenia, kontakt z Organizatorem itp.) dostępne są na stronie Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej:  http://www.frsu.pl/

Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 lipca 2023 r. 

 

 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie