Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o naborze wniosków w ramach Programu "Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025. Edycja 2023

Informujemy, że w dniu 14.06.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków o wsparcie w ramach Programu "Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025. Edycja 2023.   

Wniosek wraz z oświadczeniami należy składać w terminie od dnia 14.06.2023 r. do dnia 30.06.2023 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem Generatora dostępnego na stronie internetowej:

https://ppluss.mrips.gov.pl/

W związku z naborem wniosków Departament Ekonomii Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej uruchomił również infolinię, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-11:00 pod numerem telefonu: +48 538-117-062.

Realizacja Programu jest finansowana ze środków Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego.

Materiały

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
Ogłoszenie​_PS+.docx 0.05MB

PROGRAM Program​_PS+.docx 0.16MB

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW
Regulamin​_PS+.docx 0.29MB

Ogłoszenie dostępne jest na stronie resortu pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-przedsiebiorstwo-spoleczne--na-lata-2023-2025-edycja-2023

 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie