Centralna uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości każdego roku jest okazją do rozstrzygnięcia konkursów spółdzielczych.

Kapituła Nagród Krajowej Rady Spółdzielczej pod przewodnictwem Janusza Sienkiewicza w dniu 19 czerwca br. zebrała się aby rozpatrzyć wnioski, które od połowy marca wpływały do Biura Zarządu KRS. W tegorocznym Konkursie przyznane zostały honorowe tytuły „Lider Spółdzielczości Polskiej”, „Menedżer-Spółdzielca” oraz „Prymus” - za wkład w rozwój ruchu spółdzielczego, jego wspieranie i popularyzację, a także za wieloletnią pracę i osiągnięcia w kierowaniu spółdzielnią.

Przedstawiciele samorządów terytorialnych, którzy na co dzień współpracują ze spółdzielniami już po raz 20. otrzymali honorowe tytuły „Samorządowiec-Spółdzielca”. Nad tym Konkursem Patronat Honorowy objęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

LAUREACI

 

Lider Spółdzielczości  Polskiej

Najwyższe honorowe wyróżnienie spółdzielcze, ustanowione Uchwałą Zarządu KRS nr 23/2000 z 25 lutego 2000 r. Przyznawany jest za wybitne zasługi na płaszczyźnie popularyzowania idei i wartości spółdzielczych, za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju spółdzielczości. Tytuł ten otrzymało już m.in. kilku prezydentów Międzynarodowego Związku Spółdzielczego (m.in. Lars Hillbom, Ivano Barberini, Pauline Greeen), parlamentarzyści (m.in. poseł SLD Romuald Ajchler) oraz szczególnie zasłużeni spółdzielcy, którzy wcześniej byli już laureatami wyróżnień „Prymus” i „Menedżer-Spółdzielca” lub jednego z nich.

 

Krystyna Preś - Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Praszce

W tym roku mija 40 lat odkąd rozpoczęła pracę w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Praszce. W 1996 roku stanęła na czele Zarządu podejmując działania restrukturyzacyjne, które uchroniły spółdzielnię przed upadkiem i wzmocniły jej pozycję gospodarczą. Placówki handlowe i piekarnia zostały zmodernizowane i doposażone, zainwestowano także w stację diagnostyczną, a w 2013 r. Spółdzielnia otworzyła nowoczesną myjnię samochodową. Krystyna Preś jest znana w regionie nie tylko jako aktywna promotorka rodzimej przedsiębiorczości. Stoi na czele Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”, w którym lokalni producenci żywności promują swoje wyroby pod wspólną marką. Popularyzuje także idee spółdzielcze poprzez współpracę ze szkołami i licznymi stowarzyszeniami lokalnymi.

 

 

Adam Dudek - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej

Z Bankiem Spółdzielczym w Limanowej związany jest od 50 lat, funkcję Prezesa Zarządu pełni nieprzerwanie od 1978 roku. Przez ten czas doprowadził do korzystnej fuzji kilku pomniejszych banków spółdzielczych i zdołał przekształcić ten niewielki bank w najważniejszą lokalną instytucję finansową w regionie.  Wspiera przedsiębiorców i rolników, ale także uczy przedsiębiorczości aktywnie współpracując z placówkami edukacyjnymi. W latach 1988-1991 przyczynił się do wybudowania centrali BS Limanowa, po wejściu Polski do Unii Europejskiej zorganizował punkty informacji na temat możliwości uzyskania dopłat oraz środków pomocowych dla rolników i przedsiębiorców. Klienci BS Limanowa korzystają z nowoczesnych narzędzi, są także zapraszani do udziału w ciekawych akcjach promocyjnych. Adam Dudek udzielał się także w Zrzeszeniu Bank Polskiej Spółdzielczości. Do 2021 roku był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku BPS oraz członkiem Rady Zrzeszenia BPS.

 

 

Menedżer-Spółdzielca

Wyróżnienie ustanowione uchwałą Zarządu KRS nr 549/99 z 15 maja 1999 r., przyznawane corocznie spółdzielcom pełniącym kierownicze stanowiska za sprawne zarządzenie, osiągnięcia gospodarcze, innowacyjność oraz promowanie i kształtowanie pozytywnego wizerunku ruchu spółdzielczego.  Laureaci nagradzani są m.in. za:

- wprowadzanie i stosowanie nowoczesnych form produkcji, zarządzania  i marketingu;

- stabilny rozwój spółdzielni i osiąganie dobrych wyników ekonomicznych;

- solidne wywiązywanie się ze  zobowiązań wobec kontrahentów;

- dbałość o  podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników;

- inwestowanie  w rozwój spółdzielni, tworzenie nowych miejsc pracy;

- troskę o  poprawę warunków pracy.

 

Teresa Krzysztof-Rybicka - Prezes Zarządu Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Kieruje jedną z największych spółdzielni mieszkaniowych w woj. śląskim. Przez lata związana z Działem Organizacyjno-Samorządowym Zabrzańskiej SM dziś stara się o jak najlepsze warunki zamieszkania w Spółdzielni m.in. poprzez wdrażanie nowoczesnych przyjaznych dla środowiska technologii, troskę o tereny zielone oraz szereg inicjatyw podejmowanych na rzecz mieszkańców. Wspiera także środowisko spółdzielcze w walce o lepsze otoczenie prawne dla funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych. W swojej Spółdzielni jest nie tylko prezesem, ale także Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

 

Ryszard Buła - Prezes Zarządu „Społem” PSS „Jedność” w Częstochowie

Związany jest z częstochowską „Społem” od 50 lat. Przeszedł w niej wszystkie szczeble kariery zawodowej, obejmując stanowisko Prezesa Zarządu w 2013 roku. Jego decyzje oraz systematyczne inwestowanie zarówno w sklepy jak i w zakłady produkcyjne sprawiły, że „Społem” PSS „Jedność” w Częstochowie jest dziś w pierwszej dziesiątce najlepszych spółdzielni spożywców w kraju pod względem wysokości przychodów. Ryszard Buła był też inicjatorem wprowadzenia do asortymentu Spółdzielni wielu nowych  wyrobów, spośród których chleb „Jurajski” cieszy się ogromnym uznaniem jako sztandarowy produkt PSS.

 

Tomasz Andrzej Łuczaj - Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Skoczowie

Ze spółdzielczością gminną związany jest od 38 lat. Zaczynał jako inspektor nadzoru budowlanego w WZGS w Bielsku-Białej. Następnie prowadził usługi budowlane dla wielu GS-ów przyczyniając się do powstania licznych piekarni, masarni i sklepów itp. Od 16 lat kieruje Gminną Spółdzielnią w Skoczowie wykorzystując zdobyte doświadczenie w branży budowlanej. Spółdzielnia prowadzi magazyny przemysłowe z bogatą ofertą artykułów budowlanych, instalacyjnych, służy pomocą w zakresie budownictwa. Posiada także dobrze prosperujące sklepy spożywcze i piekarnię.

 

 

 

Prymus

Honorowe wyróżnienie przyznawane spółdzielcom bez względu na zajmowaną przez nich funkcję. Rozpatrywane jest m.in.:

- osiąganie wymiernych sukcesów na  swoim stanowisku pracy i solidne wywiązywanie się z obowiązków;

- systematyczne podnoszenie wiedzy,  doskonalenie umiejętności zawodowych;

- przestrzeganie zasad spółdzielczej solidarności i kultury pracy;

- życzliwy stosunek do kolegów  (klientów, interesantów).

 

Mariola Tobor - Członek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Bytomiu

Andrzej Gajda - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Bytomiu  

Adam Paprocki - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Piastowskie” w Cieszynie

Ryszard Ślaski - pierwszy Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Piastowskie” w Cieszynie

 

 

Samorządowiec-Spółdzielca

 

Honorowy tytuł nadawany przedstawicielom samorządów lokalnych i urzędów państwowych, którzy z przychylnością i zrozumieniem patrzą na działalność spółdzielni na swoich terenach. Organizowany przez KRS od 2004 r. pod Patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Laureaci XX Edycji Konkursu Samorządowiec-Spółdzielca

Jan Dąbek - Wójt Gminy Prażmów

Marek Drapała - Wójt Gminy Magnuszew

Sławomir Chmielewski - Burmistrz  Gminy i Miasta Mogielnica

Jan Grzesiek - Prezes Zarządu BS Jarocin, radny Sejmiku Woj. Wielkopolskiego

Witold Harasim - Radny Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Aleksander Jarosławski - Wójt Gminy Płońsk

Hanna Jarzębska - radna Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy

Andrzej Pietrasik - Burmistrz Miasta Płońsk

Hanna Sobótka - radna Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Tadeusz Zakrzewski - Wójt Gminy Chynów

 

 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie