Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza na szkolenie:

Zmiany w podatku VAT po 01.07.2023 r.

Termin: 26 września 2023 r., godz. 10:00-14:00 

[Uwaga: w pierwszej publikacji ogłoszenia o szkoleniu widniał termin 22 sierpnia br. Jest on nieaktualny. Nastąpiła zmiana na 26 września 2023 r.]

Typ szkolenia: on-line na platformie szkoleniowej ClickMeeting

CENY:

- 701,10 zł brutto/os. (570 zł netto + VAT) dla organizacji spółdzielczych, które uiściły składki na rzecz KRS za lata 2021-2023

- 836,40 zł brutto/os. (680 zł netto + VAT) dla lustratorów, podmiotów niebędących organizacjami spółdzielczymi oraz dla organizacji spółdzielczych, które nie uiściły składki bądź składek na rzecz KRS za lata 2021-2023

W cenie 5 godzin dydaktycznych (45-min.). Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne oraz zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (pobierz .docx)

Szkolenie może być traktowane jako szkolenie uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały Nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora. 

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

  1. Streszczenie zmian w ramach SLIM VAT.
  2. Wprowadzenie do omówienia najważniejszych zmian w ramach tzw. pakiety SLIM VAT 3.
  3. Omówienie zmian dotyczących uproszczeń w rozliczaniu VAT m.in. próg sprzedaży i korekty.
  4. Przedstawienie zmian w zakresie dokumentowania transakcji m.in. właściwe kursy walutowe, wykorzystanie kas rejestrujących.
  5. Prezentacja zmian w sankcjach VAT oraz mających na celu poprawę płynności przedsiębiorców.
  6. Podsumowanie oraz ćwiczenia.
  7. Odpowiedzi na pytania uczestników

Osoba prowadząca szkolenie

dr Agata Kocia - doktor nauk ekonomicznych, wykładowca Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prelegentka wielu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych w obszarze finansów, finansów publicznych i rachunkowości. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, kursów i szkoleń dla sektora publicznego i prywatnego w obszarze finansów i rachunkowości oraz analizy sprawozdań.

Zadawanie pytań

Podczas szkolenia można zadawać Prowadzącemu pytania poprzez czat. Dodatkowo do 25 września br. Uczestnicy mogą przesyłać pytania związane z tematem szkolenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odpowiedzi na te pytania Prowadzący udzieli w trakcie szkolenia.

Logowanie

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy szkoleniowej ClickMeeting. Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebne jest stabilne łącze internetowe. Nie jest wymagana instalacja jakiejkolwiek aplikacji. W dniu roboczym poprzedzającym szkolenie (po godz. 13:00) uczestnikom przesłane zostanie zaproszenie na szkolenie zawierające link z instrukcją logowania do platformy szkoleniowej.

Zgłoszenie

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (pobierz .docx)

Wypełniony formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 25 września br. Zgłoszenia ZAWSZE potwierdzane są mailem zwrotnym od Organizatora.  W przypadku ręcznego wypełnienia formularza, prosimy o umieszczenie adresów e-mail uczestników również w treści maila.

Płatność

Wpłaty prosimy dokonać na nasze konto do 25 września br.:

Krajowa Rada Spółdzielcza

Bank Spółdzielczy w Raszynie

56 8004 0002 2001 0012 0711 0001

z dopiskiem: szkolenie 26.09.2023 r.

Rezygnacja

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Krajowej Radzie Spółdzielczej za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej do dnia roboczego poprzedzającego dzień szkolenia do godz. 12:00 Zgłaszającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w całości. Po tym terminie rezygnacja ze szkolenia powoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami uczestnictwa. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia bez ponoszenia dodatkowych kosztów, ale każdorazowo wymagane jest poinformowanie o tym fakcie Krajową Radę Spółdzielczą za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kontakt

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22/ 596 45 56.

Krajowa Rada Spółdzielcza zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych osób bądź nieprzyjęcia zgłoszeń, jeśli limit uczestników został osiągnięty.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie