Krajowa Rada Spółdzielcza realizując zadania statutowe zaprasza do udziału w szkoleniu dla kandydatów na lustratorów w formie on-line.

Kandydaci na lustratorów powinni spełniać kryteria określone uchwałą nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19 grudnia 2018 r. tj.:

1. Posiadać wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż w spółdzielni lub spółdzielczym związku rewizyjnym. W przypadku osób posiadających wykształcenie średnie, staż w spółdzielni lub spółdzielczym związku rewizyjnym nie może być krótszy niż 5 lat. 

Kurs specjalistyczny dla tej grupy kandydatów obejmuje co najmniej 90 godzin zajęć i odbędzie się w następujących terminach:

  • 06-08.10.2023 r. – I moduł;
  • 13-15.10.2023 r. – II moduł;
  • 20-22.10.2023 r. – III moduł.

Koszt szkolenia to kwota 2.800,- pln (zwolnione z VAT).

Dodatkowo płatny jest egzamin i legitymacja. Koszt: egzaminu 360,- pln, legitymacji 50,- pln (zwolnione z VAT).

2. Osoby nie posiadające wymaganego stażu w spółdzielczości lub spółdzielczym związku rewizyjnym obowiązane są legitymować się wykształceniem wyższym.

Kurs specjalistyczny dla tej grupy kandydatów obejmuje co najmniej 150 godzin i odbędzie się w następujących terminach:

  • 29-30.09.2023 r. i 01.10.2023 r. – I moduł;
  • 06-08.10.2023 r. – II moduł;
  • 13-15.10.2023 r. – III moduł;
  • 20-22.10.2023 r. – IV moduł.

Koszt szkolenia to kwota 4.800,- pln (zwolnione z VAT).

Dodatkowo płatny jest egzamin i legitymacja. Koszt: egzaminu 360,- pln, legitymacji 50,- pln (zwolnione z VAT).

 

Należność powyższą prosimy przekazać na rachunek Krajowej Rady Spółdzielczej nr 64 1240 6247 1111 0000 4977 9727 w terminie do dnia 22 września 2023 r. z dopiskiem „uprawnienia lustracyjne”.

Szkolenie odbędzie się w całości w systemie online (na platformie szkoleniowej ClickMeeting). Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w terminach szkolenia.

 

Egzamin dla Kandydatów na lustratorów odbędzie się w dniu 27 października 2023 r. w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej (Warszawa, ul. Jasna 1). Egzamin składać się będzie z części pisemnej polegającej na rozwiązaniu testu oraz części ustnej.

Prosimy o przesłanie:

- do dnia 22 września 2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wypełnionego wniosku o nadanie uprawnień lustracyjnych (wzór wniosku - przejdź i pobierz);

- do dnia 20 października 2023 r. na adres Krajowej Rady Spółdzielczej oryginału wypełnionego wniosku o nadanie uprawnień lustracyjnych oraz zaświadczenia o niekaralności i jednego zdjęcia do legitymacji (podpisanego na odwrocie).

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 22/827 43 22 lub 22/59 64 524.

Zakres tematyczny szkolenia dla kandydatów na lustratorów - przejdź i pobierz

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie