Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza na szkolenie pn.

Rozwój spółdzielczości rolniczej oraz energetyki odnawialnej na obszarach wiejskich w Polsce poprzez uznane organizacje producentów i spółdzielnie energetyczne

Termin:  10 stycznia 2024 r., godz. 10-14  albo  11 stycznia 2024 r. godz. 10-14  (termin do wyboru przez uczestnika)

Typ szkolenia:  stacjonarnie w siedzibie KRS ul. Jasna 1 Warszawa (liczba miejsc ograniczona, o udziale w szkoleniu stacjonarnym decyduje kolejność zgłoszeń) oraz on-line na platformie szkoleniowej Zoom

Szkolenie jest bezpłatne w ramach projektu KRS - ICAO (International Co-operative Agricultural Organisation)

Partnerzy: Realizacja szkoleń w części spółdzielni energetycznych realizowana będzie przy współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego www.stowarzyszenie-zmijewski.pl

Tematyka szkolenia:

Tematyka 4-godzinnego szkolenia zorientowana jest na przekazanie informacji o korzyściach z uzyskania statusu uznanej organizacji producentów oraz spółdzielni energetycznej, w formie warsztatowej.
Jest odpowiedzią na przyjęte przez Komisję Europejską i Parlament Europejski rozwiązania w zakresie rozwoju rolnictwa, rynków rolno-spożywczych, energetyki odnawialnej oraz ochrony klimatu, jak również przyjęte zmiany w polskim prawodawstwie i przewidziane wsparcie finansowe.

Otwarcie szkolenia  (Prezes Zarządu KRS)

Część I - uznane Organizacje Producentów  (2 godz.)

 1. Znaczenie rozwoju spółdzielczości rolniczej poprzez uznane Organizacje Producentów
 2. Cel uzyskania statusu uznanej Organizacji Producentów w formie spółdzielni,
 3. Czym jest uznana OP?
 4. Warunki uzyskiwania statusu uznanej OP, wsparcie finansowe w tym z środków UE
 5. Prawodawstwo w w/w zakresie,
 6. Ścieżka postępowania (etapy) przy uzyskiwaniu statusu uznanej Organizacji Producentów przez działające spółdzielnie (np. na bazie Spółdzielni Mleczarskiej) oraz tworzenia nowej uznanej OP w której działające spółdzielnie mogą być członkami (Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne, Spółdzielcze Grupy Producentów Rolnych, Gminne Spółdzielnie Samopomoc Chłopska, Spółdzielnie Kółek Rolniczych, Spółdzielnie Ogrodniczo-Pszczelarskie – członkowie nie będący producentami rolnymi max. do 20% liczby członków) oraz tworzenia nowej uznanej OP przez rolników dotychczas niezrzeszonych,
 7. Przykładowe wyliczenia korzyści finansowych (analiza przypadku) i pozafinansowych posiadania statusu uznanej OP w formie spółdzielni.

  

Część II - Spółdzielnie Energetyczne  (2 godz.)

 1. Znaczenie rozwoju energetyki odnawialnej poprzez Spółdzielnie Energetyczne (SE)
 2. Cel uzyskania statusu Spółdzielni Energetycznej,
 3. Czym jest Spółdzielnia Energetyczna?
 4. Warunki uzyskiwania statusu SE, wsparcie finansowe w tym z środków UE
 5. Prawodawstwo w tym zakresie,
 6. Ścieżka postępowania (etapy) przy uzyskiwaniu statusu Spółdzielni Energetycznej przez działające spółdzielnie (na przykładzie wybranego typu spółdzielni) oraz tworzenia nowej Spółdzielni Energetycznej, w tym w wariancie, w którym spółdzielnie obecnie działające są członkami SE,
 7. Przykładowe wyliczenia korzyści finansowych (analiza przypadku) i pozafinansowych posiadania statusu Spółdzielni Energetycznej.

Podsumowanie  szkolenia

 

UWAGA: Zgodnie z obecnymi brzmieniem Art. 38e. ust. 1. pkt. 1) Ustawy o odnawialnych źródłach energii - Spółdzielnia energetyczna prowadzi działalność na obszarze gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej lub na obszarze nie więcej niż 3 tego rodzaju gmin bezpośrednio sąsiadujących ze sobą.

Osoba prowadząca szkolenie

Krajowa Rada Spółdzielcza zapewnia Wykładowców-Ekspertów z kilkunastoletnim doświadczeniem w szkoleniach i pracach eksperckich w przedmiotowym zakresie, zaangażowanych m.in. w wypracowywanie oraz ulepszanie rozwiązań legislacyjnych.

Zadawanie pytań

Podczas szkolenia można zadawać Prowadzącemu pytania. Dodatkowo do 8 stycznia 2024 r. Uczestnicy mogą przesyłać pytania związane z tematem szkolenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odpowiedzi na te pytania Prowadzący udzieli w trakcie szkolenia.

 

Dla uczestników szkolenia stacjonarnego przewidziany jest serwis kawowy.

 

Logowanie dla osób uczestniczących zdalnie

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy szkoleniowej Zoom. Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebne jest stabilne łącze internetowe. Nie jest wymagana instalacja jakiejkolwiek aplikacji. W dniu roboczym poprzedzającym szkolenie (po godz. 13:00) uczestnikom przesłany zostanie link do zdalnego połączenia na szkolenie z instrukcją logowania do platformy szkoleniowej.

 

Zgłoszenie

Wypełniony formularz należy przesłać na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do 8 stycznia 2024 r. Zgłoszenia zawsze potwierdzane są mailem zwrotnym od Organizatora.  W przypadku ręcznego wypełnienia formularza, prosimy o umieszczenie adresów e-mail uczestników również w treści maila.

FORMULARZ - pobierz

 

Kontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22/ 596 45 56.

Krajowa Rada Spółdzielcza zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych osób.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie