Wszystkim zainteresowanym prezentujemy materiał informacyjny w formie poradnika opracowany jako jedno z działań projektu Rozwój spółdzielczości rolniczej oraz energetyki odnawialnej na obszarach wiejskich w Polsce poprzez uznane organizacje producentów i spółdzielnie energetyczne”.

Realizacja przez Krajową Radę Spółdzielczą projektu, w tym opracowanie niniejszego poradnika oraz zorganizowanie i przeprowadzenie w styczniu br. szkoleń w formie warsztatów w przedmiotowym zakresie, odbyła się w ramach 3. edycji projektów międzynarodowych ICAO (International Co-operative Agricultural Organisation - Międzynarodowa Organizacja Spółdzielczości Rolniczej), której członkiem jest KRS.

Partnerem przy realizacji projektu było Stowarzyszenie na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego.

Życząc miłej lektury, zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią poradnika.

PORADNIK - przejdź do PDF

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie