W dniu 6 marca br. ukonstytuował się Parlamentarny Zespół ds. Spółdzielczości, w którym skupili się posłowie i senatorowie zainteresowani problematyką spółdzielczą.

Powstały z inicjatywy Senatora RP Waldemara Witkowskiego Zespół ma na celu inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju spółdzielni w Polsce, promowanie i upowszechniane wiedzy o spółdzielczych formach gospodarowania, monitorowanie wprowadzonych w życie nowych regulacji prawnych dotyczących szeroko pojętej tematyki spółdzielczej, a także wypracowywanie własnych rozwiązań w tym zakresie. Skupieni w Zespole parlamentarzyści chcą więc działać na rzecz ochrony interesów spółdzielni różnych branż oraz tworzenia w Polsce prawa sprzyjającego ich harmonijnemu rozwojowi.

 

Na inauguracyjnym posiedzeniu wybrano Prezydium Zespołu, w skład którego weszli:

- Senator Waldemar Witkowski (Przewodniczący),

- Posłanka Krystyna Skowrońska (Zastępca Przewodniczącego)

- Senator Kazimierz Kleina (Zastępca Przewodniczącego).

W posiedzeniu wzięli również udział przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej - Prezes Zarządu dr inż. Mieczysław Grodzki oraz Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego KRS Andrzej Półrolniczak.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie