Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza na szkolenie:

Rachunkowość i analiza sprawozdań finansowych dla kontrolujących

 

Termin: 16 kwietnia 2024 r., godz. 09:00-13:00

Typ szkolenia: on-line na platformie szkoleniowej ClickMeeting

CENY:

- 553,50 zł brutto/os. (450 zł netto + VAT) dla organizacji spółdzielczych, które uiściły składki na rzecz KRS za lata 2021-2023

- 676,50 zł brutto/os. (550 zł netto + VAT) dla lustratorów, podmiotów niebędących organizacjami spółdzielczymi oraz dla organizacji spółdzielczych, które nie uiściły składki bądź składek na rzecz KRS za lata 2021-2023

 

W cenie 5 godzin dydaktycznych (45-min.). Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne oraz zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

 

Szkolenie może być traktowane jako szkolenie uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały Nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora. 

 

Tematyka szkolenia

Szkolenie ma na celu przedstawienie informacji przydatnych podczas analizy finansowej spółdzielni zarówno przez kontrolujących, jak i sporządzających sprawozdania finansowe. W jego trakcie zostaną przedstawione najistotniejsze elementy związane z raportowaniem finansowym, jak i identyfikowaniem istotnych ryzyk w systemie rachunkowości spółdzielni. Poruszone zostaną także kwestie związane z miernikami efektywności działalności spółdzielni.

1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego i zamykania ksiąg rachunkowych

a) czynności przygotowawcze – sprawdzanie poprawności formalnej i kompletności zapisów

b) inwentaryzacja

2. Zagadnienia szczegółowe z perspektywy najczęściej występujących błędów

a) pozycje bilansu – ujmowanie, wycena i prezentacja aktywów i pasywów

b) przychody i koszty oraz wpływ zdarzeń po dniu bilansowym a kompletność przychodów i kosztów

c) informacja dodatkowa – zakres i prezentacja

d) rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w funduszach własnych

e) sprawozdanie z działalności

3. Obowiązki kierownika jednostki i organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe

a) przygotowanie sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych do badania

b) zatwierdzanie sprawozdania finansowego

c) składanie i upublicznianie sprawozdania finansowego – terminy ustawowe

d) obowiązki osób sporządzających i podpisujących sprawozdanie finansowe; kierownika jednostki i organu zatwierdzającego

4. Inne zagadnienia związane z analizą i raportowaniem finansowym:

a) ocena zagrożenia kontynuacji z pespektywy zdarzań po dacie bilansu

b) szacunki księgowe i ich ujawnienia w warunkach rosnącej inflacji

c) najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniu

5. Zmiany w raportowaniu finansowym

6. System rachunkowości spółdzielni

a) podstawowe wymogi związane z systemem rachunkowości

b) polityka rachunkowości i plan kont

c) sprawozdawczość finansowa w ustawie o rachunkowości

d) raportowanie do Głównego urzędu Statystycznego

e) rodzaje sprawozdań finansowych

f) omówienie istotnych pozycji w sprawozdaniu finansowym oraz dokumentowanie ich kontroli

g) protokół z czynności kontrolnych dotyczących sprawozdania finansowego

h) analiza finansowa spółdzielni

 

Osoba prowadząca szkolenie

Artur Puławski – lustrator, audytor i analityk finansowy, autor artykułów związanych z rachunkowością spółdzielni, wykładowca tematyki związanej z raportowaniem finansowym i pozafinansowym.

 

Zadawanie pytań

Podczas szkolenia można zadawać Prowadzącemu pytania poprzez czat. Dodatkowo do 15 kwietnia br. Uczestnicy mogą przesyłać pytania związane z tematem szkolenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odpowiedzi na te pytania Prowadzący udzieli w trakcie szkolenia.

 

Logowanie

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy szkoleniowej ClickMeeting. Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebne jest stabilne łącze internetowe. Nie jest wymagana instalacja jakiejkolwiek aplikacji. 

W dniu roboczym poprzedzającym szkolenie (po godz. 13:00) uczestnikom przesłane zostanie zaproszenie na szkolenie zawierające link z instrukcją logowania do platformy szkoleniowej.

 

Zgłoszenie

Wypełniony formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 15 kwietnia. Zgłoszenia ZAWSZE potwierdzane są mailem zwrotnym od Organizatora.  W przypadku ręcznego wypełnienia formularza, prosimy o umieszczenie adresów e-mail uczestników również w treści maila.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA (.docx) - pobierz

 

Płatność

Wpłaty prosimy dokonać na nasze konto do 15 kwietnia.

Krajowa Rada Spółdzielcza

Bank Spółdzielczy w Raszynie

56 8004 0002 2001 0012 0711 0001

z dopiskiem: szkolenie 16.04.2024 r.

 

Rezygnacja

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Krajowej Radzie Spółdzielczej za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej do dnia roboczego poprzedzającego dzień szkolenia do godz. 12:00 Zgłaszającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w całości. Po tym terminie rezygnacja ze szkolenia powoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami uczestnictwa. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia bez ponoszenia dodatkowych kosztów, ale każdorazowo wymagane jest poinformowanie o tym fakcie Krajową Radę Spółdzielczą za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Kontakt

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22/ 596 45 56.

Krajowa Rada Spółdzielcza zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych osób bądź nieprzyjęcia zgłoszeń, jeśli limit uczestników został osiągnięty.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie