Unia Europejska jako wspólnota krajów znajdujących się na różnych poziomach rozwoju, mierzy się z wieloma wyzwaniami. Wiele z tych wyzwań jest wspólne dla wszystkich państw Unii. Dzięki Funduszom Europejskim wzmacniana jest konkurencyjność gospodarek państw członkowskich, podejmowana jest walka z bezrobociem, a także realizowane są działania, które pomagają w rozwoju uboższych regionów.

Podmioty realizujące działania o charakterze gospodarczym i społecznym, w tym spółdzielnie wszystkich branż, będące najczęściej mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorstwami, pełnią szczególną rolę w życiu społeczno-gospodarczym i mają dostęp do różnych programów i funduszy UE.

Polska jest beneficjentem już czwartej perspektywy Funduszy Europejskich.

Informacje o poszczególnych Programach, priorytetach, beneficjentach, formach wsparcia i aktualnych naborach wniosków w ramach poszczególnych programów znajdują się na Portalu Funduszy Europejskich.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w poniższych linkach:

Portal Funduszy Europejskich - PRZEJDŹ

Harmonogramy naborów wniosków Polityka Spójności 2021-2027 - PRZEJDŹ

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie