Z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości Krajowa Rada Spółdzielcza zaprosiła na uroczyste spotkanie połączone z wystawą "Spółdzielczość polska w służbie ojczyzny i społeczeństwa" oraz koncertem pieśni patriotycznych. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele tych spółdzielni, które mogą poszczycić się ponad 100-letnią działalnością. Patronat nad tym wydarzeniem objął Pan Prezydent RP Andrzej Duda, włączając tym samym spółdzielcze obchody we wspólne świętowanie wielkiego narodowego jubileuszu.


niep1 niep6 niep7

Spółdzielców zaszczycili swoją obecnością Artur Soboń - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Krzysztof Szymborski, wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Listy gratulacyjne związane z jubileuszową uroczystością nadesłali do Krajowej Rady Spółdzielczej Marszałek Sejmu RP - Marek Kuchciński, Marszałek Senatu RP - Stanisław Karczewski, Wicemarszałek Senatu - Maria Koc, Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska oraz prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. - Na dzieje naszego kraju skłądają się nie tylko historie wolnościowych zrywów i wielkich mężów stanu, lecz także losy ludzi - ich codzienny wysiłek w tworzenie organizacji i instytucji (...) - napisał Marszałek Sejmu. - Dużą aktywnością wykazali się twórcy spółdzielczości. Choć początki ruchu sięgają czasów zaborów, to jego dynamiczny rozwój rozpoczął się wraz z odzyskaniem przez Ojczyznę niezawisłości. Miał on wielu wybitnych orędowników, tworzyli go ludzie światli i niezwykle postepowi, dla których odbudowa Polski oraz dobrobyt jej mieszkańców stały się najwyższym nakazem płynącym z serca. Dziś jesteście Państwo spadkobiercami i wykonawcami spółdzielczych idei, które pomimo zmieniających się czasów są wciąż aktualne. Dziękuję za pielęgnowanie tradycji i upwoszechnianie historycznej pamięci. Natomiast Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśliła, że w ruch spółdzielczy, który zachęca ludzi do wspólnego działania, angażowało się wielu czołowych działaczy społecznych i gospodarczych, a także ludzi kultury jak choćby pisarze Bolesław Prus, Maria Dąbrowska czy Stefan Żeromski.

niep2- Musimy pamiętać, że udział spółdzielczości w budowanie Niepodległej Polski był doceniany przez jej władze - podkreślił w swoim wystąpieniu dr inż. Mieczysław Grodzki, prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej. -  Propagowano idee i zasady spółdzielcze, upowszechniano jej dokonania i co bardzo ważne - edukowano. Bardzo dobrze rozwinięte było szkolnictwo spółdzielcze na różnym poziomie. Spółdzielczość stała się swego rodzaju symbolem przedsiębiorczości, ale także wolności i suwerenności państwa oraz stabilnej i bezpiecznej gospodarki. Współcześnie ruch spółdzielczy niezmiennie odgrywa bardzo ważną rolę w życiu całego państwa, choć niestety nie jest doceniana, a wręcz krytykowana. Chcielibyśmy, aby postrzegano spółdzielczość w taki sam sposób, jak to było przed laty. Krajowa Rada Spółdzielcza przeciwstawia się deprecjonowaniu sektora spółdzielczego. Potencjał gospodarczy spółdzielni jest bardzo duży, problem tylko w tym aby go umiejętnie i z pożytkiem dla wszystkich wykorzystywać. Spółdzielczość uczy demokracji, szacunku do drugiego człowieka, współodpowiedzialności zarówno za państwo, jak i za lokalne wspólnoty - podkreślił prezes Zarządu KRS.

 medaldziadek1medaldziadek2Medale spółdzielcze wybite z okazji Jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę

medaldziadekniep4dr Jerzy Jankowski, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego KRS, dziękując Panu Prezydentowi RP, Andrzejowi Dudzie, za udzielenie spóldzielczej uroczystości Narodowego Patronatu, podkreślił, że właśnie spółdzielnie stanowią wyjątkowy przykład przedsiębiorstw mogących poszczycić się ponad 100-letnim trwaniem. Wielu członków Krajowej Rady Spółdzielczej kieruje spółdzielniami, które kształtowały niepodległą Polskę w latach 20. i 30. - Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Warszawska Spółdzielnia Spożywców "Społem" Śródmieście, banki spółdzielcze w Zambrowie, Lututowie i Jarocinie i wiele innych. Dla uhonorowania ich wkładu w budowę gospodarczych zrębów Państwa Polskiego Krajowa Rada Spółdzielcza wręczyła przedstawicielom ponad 20 spóldzielni różnych branż medale okolcznościowe z okazji Narodowego Jubileuszu 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Pamiątkowe medale otrzymali również goście spotkania. 

niep3Wiceminister Inwestycji i Rozwoju, Artur Soboń, podkreślił, że ruch spółdzielczy ma rzeczywiście ogromne znaczenie dla kształtowania się niepodległego Państwa Polskiego. Podkreślił, że spółdzielcy reprezentowali trzecią drogę prowadzącą nasz kraj do niepodległości - była to droga pracy organicznej, równie ważna jak droga współpracy dyplomatycznej oraz droga walki zbrojnej. Spółdzielcy odegrali rolę nie do przecenienia w samoorganizowaniu się polskiego społeczeństwa. Współpraca, gospodarność i patriotyzm były cechami, które kształtowały polski ruch spółdzielczy w czasach, gdy jeszcze nie było państwa. Mimo przeszkód i braku wsparcia zbudowali potencjał, który zaowocował ambitnymi projektami gospodarczymi II RP. 

niep5Referat na temat państwowotwóczej roli spółdzielczości w budowie niepodległej Polski wygłosił dr Marcin Kwiecień, zwracając uwagę na aktywny udział przedstawicieli ruchu spółdzielczego w organach władzy państwowej i tworzeniu podstaw ustrojowych II RP. Zwrócił uwagę, że spółdzielczość, jej potencjał i doświedczenie były wykorzystywane przez wszystkie kręgi polityczne tamtego czasu, a przedstawiciele najwyższych władz II RP zawsze czynnie włączali się w przedsięwzięcia organizowane przez samorząd spółdzielczy. Ilustracją treści zawartych w tym wystąpieniu była wystawa "Spółdzielczość polska w służbie ojczyzny i społeczeństwa" przygotowana przez Danutę Twardowską z Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce, prezentująca wybrane zagadnienia z historii ruchu spółdzielczego udokumentowane zdjęciami eksponatów ze zbiorów Muzeum. Pokazano również kilka obrazów Piotra Rafałko poświęconych sylwetkom polskich legionistów. Spotkanie zakończyła wiązanka pieśni legionowych i patriotycznych w wykonaniu zespołu artystów scen warszawskich: Magdaleny Kotarskiej (sopran) oraz Moniki Polaczek-Przestrzelskiej (fortepian) i Macieja Przestrzelskiego (skrzypce). Po występie, w ogrodach "Gromady" uczestnicy spotkania mieli okazję do mniej oficjalnych rozmów przy poczęstunku przygotowanym przez Gminną Spółdzielnię "Samopomoc Chłopska" w Szadku.   

niep8 niep99 niep9

 

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie