14 lutego 2019 r. Krajowa Rada Spółdzielcza, reprezentowana przez Prezesa Zarządu dr. inż. Mieczysława Grodzkiego i Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego KRS dr. Jerzego Jankowskiego, oraz Uniwersytet Rzeszowski, reprezentowany przez JM prof. dr. hab. Sylwestra Czopka, podpisały porozumienie o współpracy.

Podpisane porozumienie dotyczy uruchomienia filii Spółdzielczego Instytutu Badawczego Krajowej Rady Spółdzielczej oraz podjęcia przez Uniwersytet Rzeszowski działań w kierunku uruchomienia studiów podyplomowych i szkoleń dla organizacji spółdzielczych. Dokument jest konsekwencją umowy ramowej o współpracy podpisanej w 2018 roku. Celem umowy jest transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim a Krajową Radą Spółdzielczą oraz promowanie idei spółdzielczych jako ważnej form aktywizacji społecznej i gospodarczej społeczeństwa. Krajowa Rada Spółdzielcza będzie służyć pomocą merytoryczną pracownikom i współpracownikom Uniwersytetu zaangażowanym w realizację zadań związanych z działalnością Instytutu. Siedzibą Instytutu będzie Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Uniwersytet wspomoże Instytut w szczególności w realizacji zadań związanych z:

  • upowszechnianiem wiedzy o spółdzielczości poprzez organizowanie debat, konferencji i spotkań naukowych;
  • upowszechnianiem idei, zasad i wartości spółdzielczych oraz promowaniem spółdzielczych form aktywności, ich korzyści ekonomicznych i społecznych dla społeczności lokalnych;
  • rozwijaniem współpracy ze szkołami średnimi, wyższymi i placówkami naukowo- badawczymi oraz konsultowanie badań prowadzonych nad spółdzielczością;
  • współpracy z instytucjami zewnętrznymi, w tym m.in. z Głównym Urzędem Statystycznym w zakresie pozyskiwania i wymiany danych na temat stanu spółdzielczości, Bankiem Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie w zakresie badań nad przedsiębiorczością;
  • badaniami dotyczącymi stanu i kierunków rozwoju spółdzielczości oraz projektowaniem strategicznych dla nich rozwiązań;
  • inicjowaniem procesów integracji w działalności gospodarczej oraz społecznej organizacji spółdzielczych, producentów, samorządów, społeczności lokalnej;
  • rozwojem współpracy ze szkołami, w tym organizacji konkursów i konferencji w zakresie wiedzy o spółdzielczości i gospodarce społecznej wśród młodzieży i nauczycieli;
  • uruchomieniem studiów oraz studiów podyplomowych, kursów doszkalających i szkoleń organizowanych przez Uniwersytet Rzeszowski.

 DSC8347a

(fot.: Uniwersytet Rzeszowski)

 

 

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie