W dniu 25 czerwca 2019 r. pod hasłem Z bankiem spółdzielczym nowocześnie i bezpiecznie odbyła się w Warszawie inauguracja XXIII edycji Święta Spółdzielczości Bankowej współorganizowanego przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych oraz banki zrzeszające. W uroczystości uczestniczył Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej dr inż. Mieczysław Grodzki.

Uroczystości otworzyła Prezes Zarządu KZBS Krystyna Majerczyk-Żabówka oraz Zdzisław Kupczyk - Prezes Zarządu Banku BPS S.A. i Mirosław Skiba - Prezes Zarządu SGB-Banku S.A. W swym przemówieniu Prezes Zarządu KZBS podkreśliła, iż ŚSB stwarza, jak co roku, okazję do podkreślenia społecznego znaczenia wartości spółdzielczych w codziennym funkcjonowaniu banków spółdzielczych.

Głos zabrali również zaproszeni goście: dr inż. Mieczysław Grodzki - Prezes Zarządu KRS, prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, dr Mirosław Panek - Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Zdzisław Sokal - doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezes M. Grodzki w swoim wystąpieniu przypomniał, iż banki spółdzielcze są wyjątkowymi uczestnikami rynku - działają dla społeczności lokalnych tworząc ich zaplecze finansowe i dystansując się od instytucji globalnego kapitału, który nie ma narodowości. Prezes KRS zaznaczył również, że banki spółdzielcze często spotykają się z niezrozumieniem ze strony centralnych instytucji regulujących rynek finansowy w Europie i na świecie. Nadmierna sprawozdawczość, restrykcyjne przepisy w zakresie organizacji kontroli wewnętrznej i proponowany ostatnio wymóg obecności zewnętrznych ekspertów w organach nadzorczych - nie ułatwiają funkcjonowania bankom spółdzielczym. Poinformował także, że w obronie banków spółdzielczych interweniował - na wniosek Krajowej Rady Spółdzielczej - Międzynarodowy Związek Spółdzielczy. 

Podczas uroczystości wręczono również odznaczenia Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, czyli Złotą i Srebrną Honorową Odznakę im. Franciszka Stefczyka "Za zasługi dla spółdzielczości bankowej" oraz Złotą Honorową Odznakę Ks. Piotra Wawrzyniaka "Zasłużonemu w rozwoju spółdzielczości bankowej". Rozstrzygnięto również  Konkurs KZBS i ZUS pt. "Lider ubankowienia" oraz ogłoszono wyniki Konkursu "Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej" oraz Konkursu SKO "Młodzi Mistrzowie Oszczędzania".

Choć inauguracja ŚSB odbyła się na szczeblu centralnym, to faktyczny przebieg ma charakter lokalny i jest znakomitą okazją do aktywnego włączenia się w promocję sektora, a nawiązując do tegorocznego hasła przewodniego szczególnie istotne jest podjecie działań edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa nowoczesnych rozwiązań bankowych.

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie