Spotkanie w MRiRW

Czwartek, 1 sierpnia 2019 o 11:00

Warszawa

Konferencje

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi doceniając rolę Krajowej Rady Spółdzielczej jako podmiotu działającego na rzecz poprawy poziomu gospodarczego zorganizowania rolników oraz rozwoju i propagowania idei spółdzielczego współdziałania między producentami, zaprosiło przedstawicieli KRS na spotkanie poświęcone tym zagadnieniom. Celem spotkanie będzie omówienie możliwości tworzenia uznanych organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów na bazie już istniejących oraz powstających spółdzielni.

Event tags:
MRiRW

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2019

Projekt i wykonanie